Skip to content
Skip to navigation menu

English

Awdur ‘War Horse’ yn brif atyniad Gŵyl Llenyddiaeth Plant Caerdydd

07 Ebrill 2014

Cardiff Children's Literature Festival

Awdur y stori glasur i blant, War Horse, fydd prif atyniad Gŵyl Llenyddiaeth Plant Caerdydd eleni.

Bydd Michael Morpurgo yn dod â’r dathliad sy’n para wythnos i ben, trwy adrodd ei stori bwerus ac emosiynol am fachgen ifanc o’r enw Albert a’i geffyl annwyl.

Cynhelir yr Ŵyl, sy’n gydweithrediad rhwng Cyngor Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, Amgueddfa Cymru a Llenyddiaeth Cymru, rhwng 8 ac 13 Ebrill, ac mae’n cynnwys digwyddiadau poblogaidd, cyflwyniadau gan awduron a darlunwyr plant poblogaidd, a sesiynau addysgol i ysgolion.

Dywedodd trefnydd yr Ŵyl, Heather Brown, "Mae’n flwyddyn wych arall. Rydych yn falch iawn bod Michael Morpurgo yn ymuno â ni, ynghyd â llu o awduron ac artistiaid uchel eu clod, sy’n gwneud i straeon plant gipio’r dychymyg. Mae’r cyfan wedi’i anelu at bobl ifanc sy’n gwerthfawrogi hud a lledrith llyfrau, ac oedolion sydd eisiau eu hysgrifennu."

Mae’r ŵyl yn dechrau gyda sgwrs i oedolion ddydd Mawrth 8 Ebrill. Bydd Jo Bowers yn rhannu ei safbwyntiau ar sut i ddatblygu mwynhad plant o lyfrau i greu darllenwyr hyd oes.

"Nid o Flaen yr Oedolion? Llenyddiaeth Plant mewn Byd Oedolion" yw’r thema ddydd Mercher 9 Ebrill. Bydd yr Athro David Rudd o Brifysgol Bolton yn archwilio pam mae llyfrau plant ‘ar gyfer plant yn unig’, ond cânt eu cefnogi gan ddiwydiant o awduron, cyhoeddwyr a llyfrgellwyr sy’n oedolion, a rhieni. Cynhelir darlithoedd Cymraeg hefyd gan aelodau o staff, sef Siwan Rosser a Ceri Elen.

Mae penwythnos yr ŵyl yn llawn hwyl i’r teulu. Bydd Brenin Comedi Puffin, Jeremy Strong, yn dechrau’r digwyddiadau ddydd Sadwrn 12 Ebrill. Bydd Alison Brown yn darllen ei stori am gyfeillgarwch ac antur, "Eddie and Dog", ac yn arwain gweithdy. Bydd yr awduron Francesca Simon a Steven Butler yn dadlau a yw Henri Helynt (Horrid Henry) a Dennis (Dennis the Menace) yn haeddu’r teitl ‘Brenin y Bechgyn Drwg’. Bydd Jonny Duddle yn darllen o’i lyfr lluniau diweddaraf, Gigantosaurus, ac yn ein cyflwyno ni i rai o’i hoff gymeriadau. Bydd Kjartan Poskitt yn dod â’r diwrnod i ben wrth edrych ar Murderous Maths, sy’n cynnwys triciau rhyfeddol a ffeithiau od.

Bydd sŵ, ‘dino poo’ a llawer mwy ddydd Sul 13 Ebrill. Bydd Tom McLaughlin yn dangos i blant sut mae tynnu llun cymeriadau. Bydd Jim Smith, creawdwr cyfres Barry Loser, yn darllen ei straeon doniol. Bydd yr awdur hoff, Cathy Cassidy, yn cyflwyno’r llyfr diweddaraf yng nghyfres The Chocolate Box Girls. Bydd Mandy Sutcliffe yn gwahodd plant i de parti Belle & Boo – i addurno eu clustiau cwningen eu hunain, plannu hadau moron a gwrando ar straeon. Bydd Michael Morpurgo yn dod â’r ŵyl i ben trwy ddarllen darn o War Horse.

Dywedodd James Vilares, Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned Prifysgol Caerdydd, "Fel y Brifysgol gyntaf yn y DU i benodi Athro Llenyddiaeth Plant, mae’n bleser gennym gynnal ein hymrwymiad i fwynhad darllen i bawb."

Ceir mwy o fanylion, amserau a phrisiau ar wefan Prifysgol Caerdydd a gwefan yr Ŵyl.