Skip to content
Skip to navigation menu

English

‘We Are Cardiff’ yn gwahodd staff Prifysgol Caerdydd i rannu eu stori

15 Mai 2013

We Are Cardiff

Mae’r prosiect lleol ‘We Are Cardiff’ sydd fwyaf adnabyddus am y blog sy’n canolbwyntio ar y gymuned ar fin cynhyrchu ffilm fer annibynnol am fywyd yn ninas Caerdydd gyda chefnogaeth gan y Brifysgol.

Nod y ffilm sy’n adeiladu ar boblogrwydd y blog yw dod â bywydau pobl Caerdydd yn fyw, a dangos ochr wahanol y ddinas ar yr un pryd.

Meddai We Are Cardiff: "Dinas fach yw Caerdydd, ond ar yr un pryd mae’n un fawr. Rydyn ni’n gwirioneddol garu ein dinas ac yn credu bod gennym gyfle gwych i wneud ffilm sy’n dangos pa mor wych, greadigol a chefnogol yw hi fel lle i fyw."

Meddai Helia Phoenix, a luniodd prosiect We Are Cardiff a chyfarwyddwr artistig y ffilm: "Ar ôl bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd – fel myfyriwr israddedig ac ôl-raddedig – mae gen i brofiad uniongyrchol o bwysigrwydd y Brifysgol i’r ddinas. Rydym wrth ein bodd o gael cydweithio â Phrifysgol Caerdydd i ddangos pa mor wych yw dinas Caerdydd. Rydym yn gwirioneddol gredu ynddi a gobeithio y gallwn ddangos hynny i’r byd."

Meddai Sandra Elliott, Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol: "Mae’n bleser gen i gyhoeddi y bydd y Brifysgol yn ymwneud â phrosiect ffilm We Are Cardiff. Mae’r gymuned yn un o’r nifer o ffactorau sy’n gwneud i’n dinas fod yn lle mor ddeniadol i fyw ac i astudio ynddo.

"Bydd hi’n wych gweld sylw i fywydau ein myfyrwyr fel rhan o’r gymuned yn y rhaglen ddogfen unigryw hon."

 

Gobaith y ffilm fer yw cwmpasu blwyddyn ym mywyd y ddinas a bydd yn cynnwys digwyddiadau a gweithgareddau mor amrywiol â ‘roller derby’, Gŵyl Sŵn a Go Global, gŵyl amrywiaeth Undeb Myfyrwyr Caerdydd.

Mae’r ffilm fer yn mynd i gael ei rhyddhau’r haf hwn. Bydd y Brifysgol yn ei dangos ledled y campws yn nes ymlaen eleni ac yn rhannu’r ffilm ar ei sianeli cyfryngau cymdeithasol ei hun.

Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y ffilm dilynwch @WeAreCardiff a @CardiffUni ar Twitter neu edrychwch ar flog y ffilm ar: http://wearecardiffportraitofacity.wordpress.com/

Fel rhan o’r bartneriaeth mae Prifysgol Caerdydd yn chwilio hefyd am fyfyrwyr a staff i ychwanegu eu stori at wefan blog We are Cardiff. Does dim terfyn geiriau i’ch stori am Gaerdydd – gall fod cyn fyrred ag un paragraff, cyhyd â mil o eiriau, gall fod yn naratif, yn y trydydd person, neu gall fod yn gerdd hyd yn oed.

Pe hoffech chi ysgrifennu darn blog i’r wefan cysylltwch â’r tîm Cysylltiadau Cyhoeddus ar publicrelations@cardiff.ac.uk