Skip to content
Skip to navigation menu

English

Enwi ymgynghorwyr o Gymru’r gorau yng Nghymru

27 Tachwedd 2009

the Best awards 09 logo

Mae’r Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig wedi anrhydeddu dau ymgynghorydd o Gymru am eu rhagoriaeth wrth hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr meddygol proffesiynol ledled Cymru.

Mae Dr Andrew Metters, Seiciatrydd Ymgynghorol yn Ysbyty Tywysoges Cymru Pen-y-bont ar Ogwr, a Dr Euan Kevelighan, Obstetrydd a Gynaecolegydd Ymgynghorol yn Ysbyty Singleton Abertawe, wedi cael eu henwi’n Arolygwyr a Hyfforddwyr Addysgol y flwyddyn yng Ngwobrau BEST 2009. Hefyd, derbyniodd y ddau ymgynghorydd Fwrsariaeth Feddygol Addysgol gwerth £5,000.

Mae’r Gwobrau gan Ddeoniaeth Cymru yn rhan o fenter newydd a lansiwyd yn ddiweddar gan raglen ‘Arolygu Trywydd Rhagoriaeth’ y Ddeoniaeth. Nod y rhaglen yw sicrhau rhagoriaeth mewn hyfforddiant meddygol trwy ddatblygu a chefnogi Arolygwyr Addysgol a Chlinigol o safon uchel ledled Cymru.

Roedd pob meddyg yng Nghymru sydd dan hyfforddiant yn gallu enwebu’r ymgynghorydd neu’r meddyg teulu a wnaeth, yn eu barn nhw, berfformio’n rhagorol.

Left to right – Professor Mansel Aylward and Professor Derek Gallen, with winners Mr Euan Kevelighan,  Dr Umakant Dave,  Dr Jose Thomas, Dr Andrew Metters

Meddai Dr Andrew Metters: "Dyma anrhydedd gwirioneddol i mi. Yn aml, nid oes digon o werth yn cael ei roi ar sgiliau addysgu uwch-feddygon o gymharu â sgiliau clinigol ac ymchwil. Os ydyn ni eisiau i feddygon y dyfodol barhau i feddu ar sgiliau da, mae angen i hyn newid ac rwy’n gobeithio y bydd y wobr hon yn helpu i unioni’r cydbwysedd ".

Meddai Mr Euan Kevelighan: "Mae’n fraint ac yn anrhydedd mawr i mi fod Gwobr gyntaf Deoniaeth Cymru i’r Arolygwr a Hyfforddwr Addysgol Gorau wedi cael ei dyfarnu i mi. Hoffwn ddiolch i’r Ddeoniaeth am amlygu pwysigrwydd rhagoriaeth mewn arolygiaeth addysgol trwy ddyfarnu tlws o grefftwaith unigryw o Gymru a bwrsariaeth addysgol."

Gwnaeth y gwobrau hefyd anrhydeddu Dr Umakant Dave, Gastroenterolegydd Ymgynghorol yn Ysbyty Treforys a Dr Jose Thomas, Meddyg Ymgynghorol y Frest yn Ysbyty Nevill Hall yn y Fenni, ill dau wedi cael Bwrsariaeth Feddygol Addysgol am eu cyfraniad i Arolygu Addysgol.

Dywedodd y Deon Ôl-raddedig, Yr Athro Derek Gallen: "Dyma ddechrau digwyddiad blynyddol arwyddocaol yng nghalendr Deoniaeth Cymru. Mae arolygwyr a hyfforddwyr addysgol meddygol Cymru yn chwarae rôl allweddol wrth gyflwyno hyfforddiant o ansawdd uchel i’r meddygon sy’n dod i’r proffesiwn ac wrth annog mwy o hyfforddeion i edrych tuag at Gymru o ran bywyd a gwaith’. Mae’r Wobr hon o rhyw gymorth i gydnabod eu rôl bwysig a dylanwadol iawn."

Mae’r Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig yn gyfrifol am gomisiynu, arolygu a monitro’r ddarpariaeth addysg a hyfforddiant i tua 2,600 o feddygon a deintyddion sydd mewn swyddi hyfforddi ôl-raddedig yn y GIG yng Nghymru.