Skip to content
Skip to navigation menu

English

Lansiwyd hwb cymunedol iaith Gymraeg

17 Mehefin 2013

Matthew Rhys_web

Gafodd darpariaeth ddigidol newydd ar gyfer Cymry Cymraeg Caerdydd ei lawnsio yn ystod Tafwyl ar ddydd Sadwrn.

Mae’r gwasanaeth newydd, o’r enw Pobl Caerdydd, yn gobeithio apelio at y 36,000 o siaradwyr Cymraeg sy’n byw yn y ddinas, y mwyafrif ononynt yn bobl ifanc. Mae’r fenter yn bartneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd,Y Dinesydd a Menter Caerdydd ac yn ymateb i’r diffyg darpariaeth ar hyn o bryd. Fe fydd Pobl Caerdydd yn cael ei redeg yn gyfangwbl gan wirfoddolwyr brwd sydd am weld ffordd i gysylltu’r gymuned trwy wasanaeth newyddion a rhwydweithio.

Y bwriad yw creu darpariaeth gyfredol a chyfoes a fydd yn apelio at gynulleidfa eang ac yn adeiladu ar draddodiad a hanes Y Dinesydd printiedig. Cychwyn yn unig oedd yn Tafwyl, gyda gwefan a ffrwd trydar fydd yn tyfu o ran cynnwys dros amser fel y bydd y nifer a’r ystod o gyfranwyr yn ehangu.

Yn ôl Sara Moseley, Cymrawd yn Ysgol Newyddiaduraeth Brifysgol Caerdydd, y bwriad yw creu ffynhonnell fywiog o newyddion, chwaraeon a phynciau trafod lleol – pethau fydd yn cael eu creu a’u rhannu gan bobl Caerdydd i bobl Caerdydd.

"Mae’r Brifysgol wedi cyfrannu arbenigedd i gychwyn y fenter hon fel rhan o’i hymroddiad i’w chynefin ac fe fyddwn yn parhau yn asgwrn cefn o ran hyfforddiant a chefnogaeth. "

"Ond i fi, y peth gorau oll am Pobl Caerdydd yw ei bod yn ffordd i bawb gyfrannu at eu cymuned ac at ddod at ein gilydd wyneb yn wyneb ac ar lein i gyfoethogi bywyd Cymraeg y brif ddinas. Trwy ein hymchwil, rydym ni wedi creu erfyn sydd yn galluogi unrhyw un i anfon lluniau, straeon, sylwadau a newyddion am ddigwyddiadau at dîm comisiynu Pobl Caerdydd yn hawdd a chyflym ac mewn amryw ffordd, gan gynnwys o ffonau symudol. Rydym yn annog pawb i lawrlwytho ‘LittleJ’ a dechrau anfon deunydd ac fe fyddwn yn ei rannu yn eang. Byddwn yn dangos sut mae hwn yn gweithio ar ein stondin yn Tafwyl. Mae croeso i bawb ddod draw i weld a chynnig syniadau neu siarad gyda un o’r gwirfoddolwyr fydd ar y maes."

Mae yna draddodiad balch ac unigryw yng Nghymru o greu newyddion cymunedol gydag oddeutu hanner cant o bapurau bro ym mhob cwr o’r wlad. Y Dinesydd, yng Nghaerdydd, oedd y cyntaf o’r rhain.

Yn ôl Bryan James o’r Dinesydd: " Mae hwn yn gyfle gwych i roi gwedd newydd i’r Dinesydd sy’n dathlu ei benblwydd yn 40 eleni. Mae angen apelio at gynulleidfa newydd o bobl ifanc y Ddinas sydd bellach yn byw eu bywydau trwy ddulliau digidol yn ogystal â defnyddio peth o’r cynwys newydd yma i gyfoethogi’r Dinesydd print. Dwi wedi mwynhau yn fawr iawn gweld twr o bobl ifancach yn fwrlwm o syniadau a brwdfrydedd, ac rwy’n mawr obeithio y bydd hyn yn gafael yn nychymyg pobl Caerdydd."

Dolenau defnyddiol


Pobl Caerdydd
Ysgol Newyddiaduraeth Brifysgol Caerdydd