Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn

04 Awst 2011

Kay Holder - web

Mae Kay Holder, myfyrwraig yng Nghanolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg Prifysgol Caerdydd, wedi ennill gwobr Dysgwr y Flwyddyn 2011 yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Yn wreiddiol o Benarth, mae Kay yn byw yn Ninas Powys erbyn hyn. Yr Eisteddfod yn 2008 a fagodd ei diddordeb yn y Gymraeg ac yn niwylliant Cymru.

Meddai: "Fe es i’r Eisteddfod i hyrwyddo feganiaeth ac fe ddes o hyd i iaith, diwylliant a byd newydd. Dechreuais ddysgu canu’r Delyn hefyd yn yr Eisteddfod yng Nghaerdydd ac rwyf eisoes wedi cwblhau arholiad gradd 3. Felly, fe newidiodd yr Eisteddfod fy mywyd!"

Dechreuodd Kay ddysgu Cymraeg drwy lyfrau ac mae wedi bod yn mynychu cyrsiau hyfedredd yn y Ganolfan ers mis Hydref 2010. Ar hyn o bryd, mae’n gysylltiedig â’r paratoadau ar gyfer yr Eisteddfod ym Mro Morgannwg yn 2012.

Mae cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn agored i unrhyw oedolyn sydd wedi dysgu Cymraeg. Mae panel o feirniaid yn dewis y rhai sydd yn y rownd derfynol ac mae’r cystadleuwyr yn cymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb yn yr Eisteddfod cyn mynd ymlaen i’r rownd derfynol.

Dolenni cysylltiedig