Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hwb i’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg

04 Ebrill 2011

CCC-Melyn WEB

Mae’r Brifysgol wedi cael dwy o’r swyddi cyfrwng-Cymraeg academaidd cyntaf a noddir yn llawn, a drefnwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a sefydlwyd yn ddiweddar.

Bydd y swyddi pum mlynedd a grëwyd gan Gynllun Staffio Academaidd y Coleg yn cael eu lleoli yn Ysgol Mathemateg y Brifysgol ac Ysgol y Gyfraith, Caerdydd. Bydd deiliaid y swyddi yn gyfrifol am addysgu a datblygu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn eu meysydd pwnc priodol.

Bydd yr Ysgol Mathemateg yn mynd i’r afael yn benodol â’r angen am gyflenwad gwell o athrawon mathemateg cyfrwng Cymraeg cymwys ar gyfer y sector addysg uwchradd yng Nghymru. Bydd yr Ysgol yn datblygu modiwl newydd, y cyntaf o’i fath, i ysbrydoli a sbarduno graddedigion disglair mewn mathemateg o Gaerdydd i ystyried gyrfaoedd mewn addysgu mathemateg cyfrwng Cymraeg.

Rhagwelir hefyd y bydd cydweithio â sefydliadau eraill yn sector rhanbarth y de ddwyrain sy’n arbenigo mewn addysg fathemateg, yn chwarae rhan gadarn mewn gwireddu’r amcan hwn.

Mae Prifysgol Caerdydd yn rhan o raglen genedlaethol o brifysgolion sy’n datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg gyda chefnogaeth cynlluniau cyllido'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Yn ddiweddar, penodwyd yr Athro Hywel Thomas, Dirprwy Is-ganghellor y Brifysgol, Ymgysylltu a Rhyngwladol, i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg ac mae Dr Hefin Jones o’r Ysgol Biowyddorau hefyd yn aelod o’r Bwrdd yn cynrychioli aelodau staff academaidd.

Dywedodd yr Athro Hywel Thomas: "Rydym yn falch o fod ymhlith y cyntaf i chwarae rhan allweddol i gefnogi staff ac astudiaethau myfyrwyr trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn unol â blaenoriaethau Llywodraeth Cynulliad Cymru a gynhwysir yn Er Mwyn ein Dyfodol, bydd y swyddi newydd hyn yn galluogi’r ddwy ysgol i gynnig darpariaeth o ansawdd da iawn a datblygu mwy o fodiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â chyfrannu at hyrwyddo’r Gymraeg yn eu meysydd pwnc eu hunain a ledled y Brifysgol. Rydym yn bwriadu annog ysgolion eraill i wneud cais am fwy o’r swyddi academaidd hyn yn y dyfodol, er mwyn datblygu ein darpariaeth iaith Gymraeg."

Derbyniodd Steffan Lewis o Ysgol y Gyfraith, Caerdydd ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i astudio modiwl drwy gyfrwng y Gymraeg fel rhan o’i radd yn y Gyfraith. Dywedodd: "Mae astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn gwella fy nghyflogadwyedd. Y peth gorau am yr ysgoloriaeth yw’r profiad gwaith a gawn yn yr ail flwyddyn gyda chwmnïau cyfreithwyr er mwyn cael rhywfaint o brofiad o weithio drwy gyfrwng y Gymraeg."

Dywedodd Manon George, tiwtor cyfrwng Cymraeg mewn Cyfraith Gyhoeddus yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd: "Bydd hyn yn ymgorffori darparu modiwlau’r Gyfraith sy’n cael eu haddysgu yn Gymraeg a oedd wedi cychwyn yn 2009. Bydd yn ein galluogi ni i gynyddu a gwella sgiliau gwerthfawr i fyfyrwyr, sydd bellach yn hanfodol i weithwyr ifanc proffesiynol yng Nghymru.

Dolenni

Tags

More Tags