Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gornest Prifysgolion Cymru

14 Chwefror 2013

 

Cynhelir Gornest Prifysgolion Cymru 2013 yn Stadiwm y Mileniwm ddydd Mercher, 24 Ebrill.

Bydd y pencampwyr presennol, Prifysgol Caerdydd, yn cynnal eu gêm gartref yn erbyn Prifysgol Abertawe yn y stadiwm eiconig ar gyfer uchafbwynt diwrnod chwaraeon blynyddol Gornest Prifysgolion Cymru.

WRU Varsity 2013

Mae’r frwydr wedi denu 30,000 o gefnogwyr i gartref chwaraeon Cymru ers cynnal y digwyddiad yn y stadiwm am y tro cyntaf yn 2011, ac mae Abertawe a Chaerdydd wedi ennill yr ornest unwaith yr un ers hynny.

Wrth i rai o chwaraewyr rygbi mwyaf talentog ein prifysgolion baratoi ar gyfer gornest 2013, mae Pennaeth Rygbi URC, Joe Lydon, wrth ei fodd yn cefnogi’r digwyddiad unwaith eto.

"Timau ein prifysgolion yw talent rygbi Cymru ar gyfer y dyfodol a phleser o’r mwyaf yw cefnogi trydydd Gornest Prifysgolion Cymru am y trydydd tro yn Stadiwm y Mileniwm," meddai Joe Lydon, sy’n gyfrifol am oruchwylio llwybr Datblygu a Pherfformiad rygbi ar ran Undeb Rygbi Cymru.

"Mae rhaglenni Gornest y Prifysgolion yn rhoi’r cyfle i chwaraewyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr gymryd rhan a, gyda lwc, parhau i fod yn gysylltiedig â’r gamp a’i chefnogi. Felly, mae gan rygbi prifysgol rôl hollbwysig o ran diogelu dyfodol y gêm yng Nghymru."

Mae’n edrych ymlaen at wledd o rygbi myfyrwyr y gwanwyn hwn, ac ychwanegodd: "Does dim byd mwy cyffrous na gemau rygbi rhwng timau lleol a bydd Caerdydd yn erbyn Abertawe ddydd Mercher 24 Ebrill yn siwr o fod yn gêm ardderchog."

Bydd cyn-chwaraewr Cymru a thîm cyntaf Prifysgol Abertawe, Paul Thorburn, hefyd yn cadw llygad barcud ar fyfyrwyr dawnus 2013 wrth iddo ddechrau yn ei swydd fel Cadeirydd Gornest Prifysgolion Cymru y mis hwn.

Meddai: "Mae wastad wedi bod cystadlu brwd rhwng y ddau sefydliad rygbi gwych hyn. Fodd bynnag, mae mwy i’r gêm erbyn hyn gan ei fod yn denu bron 20,000 o gefnogwyr. Ni all neb sy’n gwirioni ar rygbi fethu’r digwyddiad hwn, nid yn unig oherwydd yr awyrgylch carnifal, ond hefyd oherwydd yr arddull a’r modd y chwaraeir y gêm. Gan fod y timau’n dibynnu llai ar y patrymau anhyblyg sy’n aml yn gysylltiedig â’r gêm broffesiynol, caiff y dorf ei diddanu gan ffordd o chwarae llawer mwy greddfol, sy’n braf."

Mae Gornest Prifysgolion Cymru wedi tyfu bob blwyddyn ers ei chynnal am y tro cyntaf ym 1997. Roedd gemau’n arfer cael eu chwarae bob yn ail ym Mharc yr Arfau yng Nghaerdydd a San Helen yn Abertawe. Mae’r ornest wedi cael ei chwarae ar faes niwtral er 2003, ar Faes y Bragdy ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Stadiwm Liberty Abertawe a Stadiwm y Mileniwm.

Gan mai ychydig dros dri mis yn unig sydd tan y diwrnod mawr yng nghanol y ddinas, mae trefnwyr Gornest Prifysgolion Cymru’n disgwyl i docynnau gael eu gwerthu’n gyflym i fyfyrwyr, cyn-fyfyrwyr a chefnogwyr rygbi.

Meddai llefarydd ar ran Gornest Prifysgolion Cymru: "Roedd yr awyrgylch yn drydanol yn Stadiwm y Mileniwm yn ystod Gornest y Prifysgolion 2012. Mae cystadleuaeth frwd rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe ac mae myfyrwyr yn mwynhau’r cyfle i weld eu cyd-fyfyrwyr yn cystadlu mewn lleoliad mor fawreddog."

Mae tocynnau ar werth nawr am £15 a £12.50 i fyfyrwyr. Cewch fwy o wybodaeth yn welshvarsity.com

Dolenni cysylltiedig

Gornest Prifysgolion Cymru

 

Tags