Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cymraes y Flwyddyn

24 Tachwedd 2008

Mewn seremoni i ddathlu cyflawniadau menywod ysbrydoledig Cymru, enwyd yr Athro Judith Hall yn Gymraes y Flwyddyn.

Yn ogystal, enillodd yr Athro Hall, Pennaeth Anestheteg a Gofal Dwys yr Ysgol Feddygaeth, gategori Menywod yn y Gymuned. Mae llwyddiant yr Athro Hall yn cydnabod ei gwaith fel sylfaenydd Mamau Affrica, elusen addysgiadol a sefydlwyd mewn ymateb i ffigyrau marwolaethau mamol yn Affrica’r Is-Sahara.

Cefnogir yr elusen gan y gymuned feddygol yng Nghymru ar ffurf timau o addysgwyr, athrawon a chlinigwyr o’r Ysgol Feddygaeth a GIG Cymru yn teithio i Benin, Togo ac Ethiopia i gyflwyno addysg. Yn gynharach eleni teithiodd anesthetyddion yr Ysgol Feddygaeth ac Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a’r Cymoedd i Liberia i gyflwyno addysg am ddadebru ac anesthesia diogel.

Yn siarad ar ôl y seremoni, cyflwynodd ei llwyddiant i bawb a oedd ynghlwm wrth Mamau Affrica, gan amlygu’n arbennig yr ymddiriedolwyr a’r rheiny sy’n codi arian at yr elusen a oedd yn gweithio mor ddiflino ac anhygoel o galed.

Meddai: "Mae llawer o bobl eraill sy’n gwneud hyn yn bosibl. Pe na bai gennyf yr adran ryfeddol o athrawon ac ymchwilwyr mewn Anestheteg a Meddygaeth Gofal Dwys, ni fyddai gennyf yr egni ar ôl ar gyfer Mamau Affrica. Mae cymorth cadarn yr Ysgol Feddygaeth o bwys hefyd o ran Ymchwil, Addysgu a Datblygu.

"Roedd cefnogaeth Prifysgol Caerdydd am Affrica yn ystod ei phen-blwydd yn 125 oed yn beth pwysig iawn a bu cefnogaeth y Brifysgol i mi’n bersonol yn hael. Yn olaf, heb fy ngwir ffrindiau niferus a fy ngŵr Simon, yn syml, ni fyddai Mamau Affrica wedi digwydd."

Eleni, ymddangosodd y nifer uchaf erioed o aelodau staff talentog y Brifysgol ar y rhestr fer am wobrau mewn tri chategori. Enwebwyd Dr Emma Kidd o Ysgol Fferylliaeth Cymru a’r Athro Meena Upadhyaya o’r Sefydliad Geneteg ar gyfer y wobr Menywod mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Hefyd, rhoddwyd Dr Isabelle Durance, ymchwilydd yn Ysgol y Biowyddorau, ar restr fer y categori Dychwelydd Mwyaf Effeithiol i’r Gweithle.

Yr Athro Hall yw’r drydedd o’r Brifysgol i ennill gwobr Cymraes y Flwyddyn, yn dilyn Mrs Ann Taylor (1999) sydd hefyd yn gweithio yn Adran Anestheteg a Meddygaeth Gofal Dwys yr Ysgol Feddygaeth a’r Farwnes yr Athro Ilora Finlay o Landaf, athro anrhydeddus a chyn Is-ddeon Ysgol Feddygaeth y Brifysgol (1994).

Achlysur blynyddol yw Gwobr Cymraes y Flwyddyn y Western Mail sy’n anelu at hyrwyddo rôl menywod yn y gweithle ac ym mhob sector cymdeithas. Nod y gwobrau yw hyrwyddo rôl menywod yn y gweithle ac ym mhob sector cymdeithas. Mae’r cynllun gwobrwyo nid yn unig yn codi ymwybyddiaeth ond yn adlewyrchu ac yn cadarnhau rôl newidiol menywod yn y pymtheng mlynedd diwethaf drwy ddathlu eu cyflawniadau a gwerth eu cyfraniadau i gadernid Cymru.