Skip to content
Skip to navigation menu

English

Beth ddaw yn y dyfodol?

18 Mawrth 2013

Cymorth AD

‘Mae newid yn gallu gwneud lles’ – o leiaf dyna rydyn ni’n ei gredu yn Adnoddau Dynol. Wrth lansio’r system Adnoddau Dynol a Chyflogres newydd, bu angen i ninnau hefyd newid y ffordd rydyn ni’n cynnig cymorth i chi o swyddfa ganolog Adnoddau Dynol.

Ers mis Chwefror 2013 rydych chi bellach yn gallu cael atebion i unrhyw gwestiynau y gallai fod gennych chi’n ymwneud â pholisïau Adnoddau Dynol, gwybodaeth recriwtio neu gytundebol o un man – Y Ganolfan Gwasanaeth i Bobl yn Adnoddau Dynol.

Gallwch gysylltu â’r Ganolfan Gwasanaeth i Bobl ar est: 79777 neu people@cardiff.ac.uk  a bydd unrhyw aelod o’r tîm yn ceisio rhoi cymorth effeithlon ac effeithiol i chi gyda’ch cwestiynau.

Bellach mae’r tîm yn cofnodi pob un o’ch ymholiadau ar system rheoli galwadau a fydd yn sicrhau eich bod chi’n gwybod beth yw statws eich ymholiad a phryd bydd eich ymholiad wedi cael ei ddatrys. O safbwynt Adnoddau Dynol mae’n ein galluogi i sicrhau ein bod ni’n cynnig y math o wasanaeth y dylai staff ar draws y Brifysgol ei ddisgwyl gan Adnoddau Dynol.

Bydd y cymorth hwn yn hanfodol dros y misoedd i ddod wrth i’r newidiadau y mae rhaglen Pobl Caerdydd yn eu cyflwyno gynyddu. Mae’r wybodaeth ganlynol yn rhoi syniad i chi o’r hyn fydd yn digwydd a phryd:

Mehefin 2013 – Awst 2013

  • Bydd fersiwn wedi’i diwygio o’r porth hunanwasanaeth yn cael ei lansio.
  • Bydd slipiau tâl electronig yn mynd yn fyw – ni fydd staff sydd â mynediad i gyfrifiadur yn derbyn copi papur o’u slip tâl.
  • Bydd staff yn gallu mewnbynnu taflenni amser i’r system.
  • Bydd rheolwyr yn gallu gweld a gweithredu tasgau priodol o ran y staff y maen nhw’n rheolwyr llinell iddyn nhw / yn eu goruchwylio.

Medi/Hydref 2013

  • Bydd pob cwrs Datblygiad Staff ar gael i gadw lle arnyn nhw drwy’r system.
  • Bydd y Cyfnod Prawf ac Arfarnu’n newid hefyd.