Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ar ba ffurf fydd gwyddoniaeth yng Nghymru yn y dyfodol?

27 Ionawr 2011

Molecule structure

Bydd Prif Ymgynghorydd Gwyddonol cyntaf Cymru yn datgelu ei weledigaeth o ddyfodol gwyddoniaeth yng Nghymru yn ystod darlith gyhoeddus yn y Brifysgol.

Gyda gwyddoniaeth a thechnoleg yn cael eu gweld yn hanfodol mewn datblygu ac adeiladu ymchwil a datblygu, economi a ffyniant Cymru yn y dyfodol, bydd yr Athro John Harries yn defnyddio ei ddarlith i fyfyrio ar yr heriau, y disgwyliadau a’r gobeithion ar gyfer gwyddoniaeth yng Nghymru.

Ymhlith y testunau y bydd yn ymdrin â nhw yw cyflawniadau a diwygio’r Polisi Gwyddoniaeth ar gyfer Cymru, ad-drefnu addysg uwch, rôl gwyddoniaeth yng Nghynllun Adnewyddu Economi Cymru, a’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol sy’n anelu at sicrhau galluoedd gwyddonol i Gymru.

Cynhelir y ddarlith Dyfodol Gwyddoniaeth yng Nghymru (The Future of Science in Wales) ar 2 Chwefror 2011 am 6.30pm (gyda derbyniad diodydd o 6pm) yn Adeilad Bute y Brifysgol, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd.


Cefnogir y ddarlith gan Brifysgol Caerdydd a changen De Cymru o Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain. Cewch fynychu’r ddarlith am ddim ac mae’n agored i bawb, ond rhaid archebu lleoedd ymlaen llaw. I sicrhau eich lle, anfonwch neges e-bost at nevilleevans@totalise.co.uk.

Ym mis Tachwedd 2010, penodwyd pedwar cynrychiolydd o’r Brifysgol i’r Cyngor Cynghori newydd yng Nghymru ar Wyddoniaeth. Grŵp annibynnol yw’r Cyngor, sy’n cynghori Llywodraeth y Cynulliad ar yr ystod lawn o faterion gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg. Byddant hefyd yn edrych ar y modd y defnyddir gwyddoniaeth i helpu cynnydd economaidd a chymdeithasol yng Nghymru.

Dolenni cysylltiedig

 

Tags