Skip to content
Skip to navigation menu

English

Beth sy’n digwydd

25 Hydref 2012

Whats On

Dydd Llun 29 Hydref

Bwytai: Bydd bwyd lleol ar y fwydlen cinio ym mwytai’r Prif Adeilad, ac Adeiladau Trevithick a Julian Hodge. Bydd perlysiau a dyfwyd gan fyfyrwyr Caerdydd yn eu rhandiroedd yn cael eu defnyddio hefyd mewn rhai seigiau yn ystod yr wythnos.

Arddangosfa: Cewch gip ar waith cadwraeth y Brifysgol yn ein Canolfan Faes yn jyngl Kinabatangan, Malaysia a gweld rhai o’r anifeiliaid a welwyd ar y camera. Oriel VJ, Y Prif Adeilad o 9am-5pm.

Digwyddiad: Cynhadledd Ryngwladol Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy, rhaid cadw lleoedd ymlaen llaw.

Dydd Mawrth 30 Hydref

Bwytai: Bydd bwyd lleol ar y fwydlen cinio ym mwytai’r Prif Adeilad, ac Adeiladau Trevithick a Julian Hodge. Bydd perlysiau a dyfwyd gan fyfyrwyr Caerdydd yn eu rhandiroedd yn cael eu defnyddio hefyd mewn rhai seigiau yn ystod yr wythnos.

Arddangosfa 1: Cewch gip ar waith cadwraeth y Brifysgol yn ein Canolfan Faes yn jyngl Kinabatangan, Malaysia a gweld rhai o’r anifeiliaid a welwyd ar y camera. Oriel VJ, Y Prif Adeilad o 9am-5pm.

Arddangosfa 2: Mae myfyrwyr Caerdydd wedi bod yn tyfu eu ffrwythau, eu llysiau a’u perlysiau eu hunain mewn rhandir yng Nghaerdydd. Cewch wybod rhagor am eu gwaith mewn arddangosfa yn nerbynfa Undeb y Myfyrwyr o 9am-5pm.

Digwyddiad 1: Cynhadledd Ryngwladol Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy, rhaid cadw lleoedd ymlaen llaw.

Digwyddiad 2: Archebwch eich ffrwythau a’ch llysiau o Fenter Gydweithredol Ffrwythau a Llysiau y Brifysgol (Uni Fruit and Veg Co-op). Ewch  i dderbynfa Undeb y Myfyrwyr rhwng 11am a 4pm ac archebwch eich bag i’w gasglu’r wythnos ganlynol. Mae’r bagiau’n costio £3.00.

Dydd Mercher 31 Hydref

Bwytai: Bydd bwyd lleol ar y fwydlen cinio ym mwytai’r Prif Adeilad, ac Adeiladau Trevithick a Julian Hodge. Bydd perlysiau a dyfwyd gan fyfyrwyr Caerdydd yn eu rhandiroedd yn cael eu defnyddio hefyd mewn rhai seigiau yn ystod yr wythnos.

Arddangosfa 1: Cewch gip ar waith cadwraeth y Brifysgol yn ein Canolfan Faes yn jyngl Kinabatangan, Malaysia a gweld rhai o’r anifeiliaid a welwyd ar y camera. Oriel VJ, Y Prif Adeilad o 9am-5pm.

Arddangosfa 2: Mae myfyrwyr Caerdydd wedi bod yn tyfu eu ffrwythau, eu llysiau a’u perlysiau eu hunain mewn rhandir yng Nghaerdydd. Cewch wybod rhagor am eu gwaith mewn arddangosfa yn nerbynfa Undeb y Myfyrwyr o 9am-5pm.

Dydd Iau 1 Tachwedd

Bwytai: Bydd bwyd lleol ar y fwydlen cinio ym mwytai’r Prif Adeilad, ac Adeiladau Trevithick a Julian Hodge. Bydd perlysiau a dyfwyd gan fyfyrwyr Caerdydd yn eu rhandiroedd yn cael eu defnyddio hefyd mewn rhai seigiau yn ystod yr wythnos.

Arddangosfa 1: Cewch gip ar waith cadwraeth y Brifysgol yn ein Canolfan Faes yn jyngl Kinabatangan, Malaysia a gweld rhai o’r anifeiliaid a welwyd ar y camera. Oriel VJ, Y Prif Adeilad o 9am-5pm.

Arddangosfa 2: Mae myfyrwyr Caerdydd wedi bod yn tyfu eu ffrwythau, eu llysiau a’u perlysiau eu hunain mewn rhandir yng Nghaerdydd. Cewch wybod rhagor am eu gwaith mewn arddangosfa yn nerbynfa Undeb y Myfyrwyr o 9am-5pm.

Digwyddiad 1: Ffair Elusennau, Oriel VJ, Y Prif Adeilad. Gall staff a myfyrwyr ddod i wybod rhagor am waith elusennau a chyrff lleol a chael manylion am eu cyfleoedd gwirfoddoli diweddaraf. Galwch heibio unrhyw bryd rhwng 11am a 3pm.

Digwyddiad 2: Dathliadau ail ben-blwydd Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy. Drwy wahoddiad yn unig.

Digwyddiad 3: Sgwrs gan Dr Neil Gavin, Prifysgol Lerpwl ar y testun ‘The British media and the impact (if any) of its climate change coverage’. Mae’r digwyddiad yn 51a Plas y Parc o 2.10pm – 3.30pm. Does dim angen cadw lle ymlaen llaw.

Digwyddiad 4: Ydych chi’n pryderu am Wastraff Labordy a Chynaladwyedd? Dewch draw i fod yn rhan o’r ateb. Ymunwch â’n gweithdy ar Wastraff Labordy o 9:30am tan 1pm Ddydd Iau, 1 Tachwedd 2012. Bydd cyfres o sgyrsiau byr a thrafodaeth anffurfiol. Am ragor o fanylion cysylltwch â Paul Brennan (BrennanP@cardiff.ac.uk).

Gweithdy: Bydd Dr Beic ar safle Parc y Waun  (o flaen Darlithfa Michael Griffiths) i roi gwasanaeth am ddim i feiciau. Does dim angen cadw lle, cyrhaeddwch rhwng canol dydd a 3pm. Gellir rhoi marciau diogelwch ar y beiciau ar yr un pryd hefyd.

Dydd Gwener 2 Tachwedd

Bwytai: Bydd bwyd lleol ar y fwydlen cinio ym mwytai’r Prif Adeilad, ac Adeiladau Trevithick a Julian Hodge. Bydd perlysiau a dyfwyd gan fyfyrwyr Caerdydd yn eu rhandiroedd yn cael eu defnyddio hefyd mewn rhai seigiau yn ystod yr wythnos.

Arddangosfa 1: Cewch gip ar waith cadwraeth y Brifysgol yn ein Canolfan Faes yn jyngl Kinabatangan, Malaysia a gweld rhai o’r anifeiliaid a welwyd ar y camera. Oriel VJ, Y Prif Adeilad o 9am-5pm.

Arddangosfa 2: Mae myfyrwyr Caerdydd wedi bod yn tyfu eu ffrwythau, eu llysiau a’u perlysiau eu hunain mewn rhandir yng Nghaerdydd. Cewch wybod rhagor am eu gwaith mewn arddangosfa yn nerbynfa Undeb y Myfyrwyr o 9am-5pm.

Gweithdy: Bydd Dr Beic ym maes parcio’r Prif Adeilad i roi gwasanaeth am ddim i feiciau. Does dim angen cadw lle, cyrhaeddwch rhwng canol dydd a 3pm. Gellir rhoi marciau diogelwch ar y beiciau ar yr un pryd hefyd.

 

 

Tags