Skip to content
Skip to navigation menu

English

Beth yw’r Syniad Mawr?

22 Mawrth 2013

Big Ideas

Beth yw dyfodol ein bwyd? Pam mae’n ymddangos bod heintiau wedi dod yn fwy gweithredol? Sut gall meysydd magnetig yr haul effeithio arnom?

Bydd rhaglen Syniadau Mawr Prifysgol Caerdydd yn cael ei chynnal trwy gydol mis Mawrth, a fydd yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau sy’n ceisio ateb y cwestiynau hyn, a nifer o rhai eraill, i glymu i mewn gyda’r Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg.

Mae Syniadau Mawr yn dod â’r syniadau diweddaraf ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg ar draws y Brifysgol at ei gilydd i’r cyhoedd eu mwynhau a’u trafod.

Mae’r rhaglen yn gyfle gwych i ddarganfod beth sy’n digwydd yn y byd gwyddoniaeth trwy ffilmiau, darlithoedd, trafodaethau a sgyrsiau rhwng arbenigwyr.

Ddydd Mercher, cynhaliodd yr Ysgol Biowyddorau ddigwyddiad ‘Dysgu am Fywyd’ ar gyfer plant rhwng 9 ac 11 oed. Roedd y diwrnod yn gyfle i wyddonwyr ddangos i blant eu brwdfrydedd dros eu meysydd priodol nhw o fioleg trwy gyfres o weithdai 15 munud. Gwrandawodd y plant ar sgyrsiau am ymddygiad anifeiliaid a beth sy’n mynd o’i le yn ein cyrff pan rydym yn mynd yn sâl.

Cliciwch yma i gael rhestr lawn o ddigwyddiadau rhaglen Syniadau Mawr Caerdydd.

Dolenni defnyddiol

Yr Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg
Ysgol Biowyddorau Caerdydd