Skip to content
Skip to navigation menu

English

Pan fo’r Byd i gyd yn Ddinas

25 Ionawr 2011

Yr Athro Mike BattyYr Athro Mike Batty

Os yw’r rhagfynegiadau’n wir, bydd poblogaeth y byd i gyd yn byw mewn dinasoedd erbyn diwedd y ganrif hon - ond pa fath o fyd fydd hwn?

Bydd yr ysgolor enwog ac Athro Anrhydeddus Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol Caerdydd, yr Athro Michael Batty, yn archwilio effeithiau tebygol y rhagfynegiad hwn mewn darlith gyhoeddus a gynhelir gan Uned Arloesi ac Ymgysylltu’r Ysgol.

Bydd yr Athro Batty yn dadlau mai’r senario fwyaf tebygol o’r rhagfynegiad hwn yw y daw dinasoedd yn endidau byd-eang cysylltiedig, lle fydd yn amhosibl ystyried unrhyw ddinas unigol ar wahân i un arall.

Dywedodd Dr Narushige Shiode, darlithydd yn yr Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol, sy’n cadeirio’r ddarlith gyhoeddus: "Mae’r Athro Batty wedi gwneud cyfraniadau arwyddocaol i astudiaethau trefol, gan gynnwys ei waith arloesol ar ddulliau dadansoddol a chyfrifiadurol trylwyr o ddeall sut mae mannau trefol a systemau dinasoedd yn esblygu ac yn newid."

O 1979 hyd 1990, roedd yr Athro Batty yn Athro yn Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol y Brifysgol ac yn bennaeth ar yr Ysgol hyd 1985. Yn ystod y cyfnod hwn, gwthiodd yr Ysgol i’r brig mewn perthynas â’r Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE).

Mae gan yr Athro Batty sedd yn Ysgol Gynllunio Bartlett yng Ngholeg Prifysgol Llundain (UCL). Mae’n gymrawd yn y Gymdeithas Frenhinol, yn meddu ar CBE, yn olygydd ar gyfer Environment and Planning B ac mae wedi bod yn aelod o sawl pwyllgor cenedlaethol a rhyngwladol ledled y byd. Ym 1995, sefydlodd y Ganolfan ar gyfer Dadansoddi Gofodol Uwch (CASA) yn UCL, sef un o’r labordai dadansoddi gofodol mwyaf blaenllaw yn y byd, ac mae’n rhedeg y ganolfan hon ar hyn o bryd.

Yn 2010, cafodd ei osod yn 8fed o’r 81 o academyddion mwyaf dyfynedig mewn erthygl yn mesur y daearyddwyr economaidd mwyaf dylanwadol yn ystod y 50 mlynedd diwethaf (1958 - 2008) yn y Journal of Economic Geography (Cyfrol 10, Bodman).

Ychwanegodd Dr Shiode, "Mae’r teitlau megis CBE, FBA, FRS a’r anrhydeddau a’r acolâdau di-rif eraill a roddwyd i’r Athro Batty yn wir gydnabyddiaeth am eich ymchwil arloesol. Mae’n fraint wirioneddol i ni gynnal y sgwrs hon yn yr Ysgol, lle bu’n Bennaeth Adran yn flaenorol a gwthio’r ysgol i’r acolâd uchaf yn nhermau RAE."

Cynhelir y ddarlith gyhoeddus ddydd Mawrth 1 Chwefror am 5.30pm yn ystafelloedd pwyllgor 1 a 2 Adeilad Morgannwg y Brifysgol ar Rodfa Brenin Edward VII yng Nghaerdydd. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac ar agor i’r cyhoedd. Cofrestrwch eich presenoldeb trwy’r ddolen hon: http://www.cplan.caerdydd.ac.uk/events/registrations/17

Gall myfyrwyr Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol Caerdydd gofrestru eu presenoldeb trwy Learning Central.

Dolenni cysylltiedig