Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyhoeddi Enillydd Coron yr Eisteddfod

06 Awst 2008

Mae enillydd Coron Eisteddfod 2008, yr ysbrydolwyd ei chynllun gan bensaernïaeth hynod nodedig y Brifysgol ac a grëwyd fel rhan o’r dathliadau 125ed pen-blwydd, wedi’i ddatgelu.

Hywel Griffiths, â’i ffugenw Y Tynnwr Lluniau, yw’r ail berson ieuengaf i ennill y Goron. Cyflwynwyd y wobr fawreddog iddo yn ystod seremoni draddodiadol am ei gasgliad o gerddi yn dwyn y teitl ‘Stryd Pleser’.

Fe’i ysbrydolwyd gan noson allan yng Nghaerdydd, ac enillodd Hywel Griffiths, sydd o Gaerfyrddin yn wreiddiol, y wobr hynod ddymunol ar ei ymgais gyntaf. Ysbrydolwyd ei waith wrth fynd am dro ryw nos Sadwrn ar hyd stryd yn "ferw o bobl" yng nghanol dinas Caerdydd.

Dywedodd fod rhai o’i gerddi yn sylwebaeth o’r tu allan gan aelod o’r genhedlaeth sy’n tyrru o bob cwr o Gymru ar hyn o bryd i fyw yng Nghaerdydd. Roedd cerddi eraill yn bortreadau o’r bobl a gyfarfu yno, ac yn ddarluniadau o sefyllfaoedd a welodd ac sydd wedi aros yn ei gof. Mae deuoliaeth y ddinas o ran dosbarth, iaith a’r tensiwn rhwng y gorffennol a’r dyfodol yn themâu pwysig drwy ei gerddi.

Fe wnaeth y Brifysgol gomisiynu’r cynllunydd gemwaith a’r gof arian o Gymru, Karen Williams, i greu Coron unigryw a nodedig a oedd yn adlewyrchu treftadaeth a phensaernïaeth y Brifysgol, gan gynnwys y Prif Adeilad eiconig. Rhoddwyd y wobr ariannol o £750.00 a gyflwynwyd i Hywel Griffiths gan y Brifysgol yn ogystal.

Dywedodd yr Is-Ganghellor Dr David Grant: "Ar ran Prifysgol Caerdydd, rwy’n llongyfarch Hywel yn wresog ar ennill y wobr fawreddog hon. Mae’r Eisteddfod yn rhan bwysig iawn o fywyd diwylliannol Cymru, ac mae’r Brifysgol yn falch o fod â chysylltiad agos â hi."

Fel un o brif wobrau barddonol yr Eisteddfod, dyfernir y Goron i’r cerddi rhydd gorau hyd at 300 llinell. Aled Gwyn, Elin ap Hywel a Derec Llwyd Morgan oedd beirniaid y gystadleuaeth eleni. Traddodwyd y feirniadaeth gan Aled Gwyn ym mhresenoldeb Gorsedd y Beirdd a’r Archdderwydd Dic Jones.