Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffotograffau arobryn o fywyd gwyllt

31 Awst 2011

harp seal skin - webPhoto credit: Adam Seward

Mae’r ecolegydd o Gaerdydd, Adam Seward, wedi cipio gwobr arall yng nghystadleuaeth ffotograffig Cymdeithas Ecolegol Prydain eleni.

Enillodd ei ffotograff trawiadol o groen morlo telyn yn arnofio ar y môr oddi ar yr Ynys Werdd yr ail safle yn y categori 'Ecoleg a’r gymdeithas’.

Dyma bedwerydd llwyddiant Adam yng nghystadleuaeth ffotograffig flynyddol y BES, lle’r enillodd ddau o’r pum categori y llynedd yn ychwanegol at y categori a enillodd yn 2008.

Tynnodd Adam, sy’n fyfyriwr PhD yn Ysgol y Biowyddorau, y llun yn ystod gwaith maes yn Qeqertarsuaq, tref ar Ynys Disko oddi ar arfordir gorllewin yr Ynys Werdd.

Dywedodd Adam: "Mae’r llun yn dangos croen morlo telyn - gyda’r pen - yn arnofio yn y dŵr bas yn agos i’r dref, gyda’i thai lliwgar a’i chefndir gwych.

"Roedd un arall ar y traeth ac roedd rhagor o garcasau ar ffrâm bren. Mae’n olygfa erchyll, ond mae’n dangos y cysylltiad agos sydd yna rhwng pobl yr Ynys Werdd a’u hamgylchedd naturiol. Morloi yw prif darged y nifer fawr o helwyr ar yr ynys, ond mae’n bosibl mai newid hinsawdd yw’r bygythiad mawr i forloi telyn, a hynny am fod yr haenau rhew lle maen nhw’n rhoi genedigaeth i’w cenawon yn diflannu.

"Mae pobl yr Ynys Werdd bob amser wedi dibynnu ar hela mewn gwlad sy’n doreithiog o ran adnoddau morwrol. Yn draddodiadol, mae’r anifail cyfan yn cael ei ddefnyddio mewn rhyw ffordd, er nad yw hi’n glir beth fydd tynged y croen yma."

Mae Adam yn dynesu bellach at orffen ei PhD ar effaith newid hinsawdd ar gynffonwen y gogledd - aderyn sy’n mudo dros bellteroedd mawr- ac mae’n bwriadu parhau â’i ymchwil yn y maes yma yng Nghaerdydd a gweithio hefyd ar brosiectau ffotograffiaeth bywyd gwyllt gartref ac ymhellach i ffwrdd. Mae rhagor am ffotograffiaeth ac ymchwil Adam ar gael yma: http://www.adamseward.co.uk/

Bydd Celebrating Ecology - arddangosfa o ffotograffau trawiadol o gystadleuaeth ffotograffig y BES - i’w gweld ym Mhrifysgol Sheffield rhwng 12 a 14 Medi 2011 yn ystod Cyfarfod Blynyddol y BES. Mae rhestr lawn o’r enillwyr ynghyd â delweddau cydraniad isel ar gael yma: www.britishecologicalsociety.org/grants/honours_awards_prizes/photocomp_2011.php

Dolenni perthnasol: