Skip to content
Skip to navigation menu

English

Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru yn derbyn £7 miliwn ar gyfer ymchwil Cymdeithas Sifil

24 Mawrth 2014

WISERD weB

Mae Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru wedi derbyn cyllid pwysig o fwy na £7 miliwn, ar ôl cais llwyddiannus i’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol.

Fel un o dair canolfan ymchwil yn y DU, bydd Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru yn rhan o fuddsoddiad cyffredinol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol o £29 miliwn mewn cyfres o ganolfannau a buddsoddiadau newydd a fydd yn canolbwyntio ar ystod o bynciau sy’n mynd i’r afael â blaenoriaethau'r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol sef: perfformiad economaidd a thwf cynaliadwy, dylanwadu ar ymddygiad a llywio ymyriadau, a chymdeithas fywiog a theg; sy’n cynnwys ffocws ar gymdeithas sifil.

Bydd y ganolfan flaenllaw newydd hon, sef Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru /y Gymdeithas Sifil, yn ymgymryd â rhaglen pum mlynedd sy’n arloesol ac yn bellgyrhaeddol o ymchwil sy’n berthnasol i bolisïau yn cyfeirio at y Gymdeithas Sifil yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Dywedodd Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru, Yr Athro Rees Jones: "Fel rhan o Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru, mae’r ganolfan newydd hon (sef Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru /y Gymdeithas Sifil) wedi’i hadeiladu o gwmpas partneriaethau hirsefydlog rhwng academyddion, gwneuthurwyr polisi a sefydliadau’r gymdeithas sifil."

"Nod ymchwil Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru /y Gymdeithas Sifil fydd llywio ein dealltwriaeth o natur gyfnewidiol y gymdeithas sifil yng nghyd-destun llywodraeth ddatganoledig a phrosesau newid cymdeithasol ac economaidd dwys.   At hyn, oherwydd ei maint a’i llywodraeth ddatganoledig, mae Cymru’n cynnig cyd-destun unigryw ar gyfer astudio’r materion hyn.  Gan weld Cymru fel ‘labordy ar gyfer y gwyddorau cymdeithasol’, bydd y ganolfan yn adeiladu ar rwydweithiau ymchwilwyr presennol sydd ag ystod eang o arbenigedd a sgiliau."

"Bydd y ganolfan newydd hon yn dod â’n sefydliadau partner o Brifysgolion Caeredin, Sheffield ac Ulster ynghyd.  Dyma gyfle gwirioneddol unigryw a chyffrous i ymgymryd ag ymchwil gydweithredol ac amlddisgyblaeth sy’n canolbwyntio ar nodweddion cyfoes y gymdeithas sifil," dywedodd wrth gloi.

Dywedodd y Gweinidog Prifysgolion a Gwyddoniaeth, David Willetts AS am gyhoeddiad y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol heddiw: "Mae buddsoddi yn y blaenoriaethau ymchwil hyn yn allweddol wrth yrru arloesedd a thwf, gan helpu i ddylanwadu a ffurfio polisïau a chreu cymdeithas well i ni i gyd."

Bydd y ganolfan yn lansio yn hydref 2014.  Caiff rhagor o fanylion am y meysydd ymchwil y mae’r ganolfan newydd yn ymwneud â nhw eu cyflwyno yng Nghynhadledd Flynyddol  Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru 2014 ym Mhrifysgol Aberystwyth ar 3 a 4 Gorffennaf 2014.

Dolenni perthynol

Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru

Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol