Skip to content
Skip to navigation menu

English

Sgiliau clinigol o safon fyd-eang

23 Chwefror 2011

Professor Paul BradleyYr Athro Paul Bradley

Mae gwneud yn siŵr fod myfyrwyr meddygol yng Nghaerdydd yn ymarfer eu sgiliau clinigol mewn amgylchedd diogel â’r cyfleusterau technolegol diweddaraf fel eu bod yn barod am oes o ymarfer yn hanfodol er mwyn sicrhau’r gofal gorau posibl i gleifion, yn ôl Cyfarwyddwr Sgiliau ac Efelychu newydd y Brifysgol.

Mae’r Athro Paul Bradley yn ymuno ag Ysgol Feddygaeth y Brifysgol er mwyn helpu i ddarparu cwricwlwm meddygol newydd o safon fyd-eang sy’n cyfuno’r amrediad llawn o sgiliau clinigol allweddol â hyfforddiant efelychol technoleg-uwch.

"Mae gwasanaeth iechyd y 21g yn mynnu cenhedlaeth newydd o feddygon sydd â'r sgiliau clinigol cywir ac sy’n barod i ddarparu’r ansawdd gofal gorau posibl," yn ôl yr Athro Bradley.

"Er mwyn gwneud yn siŵr bod ein myfyrwyr meddygol yn cael y sgiliau clinigol sydd eu hangen arnyn nhw, mae arnom angen cwricwlwm meddygol sy’n rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ddysgu ac ymarfer amrediad eang o sgiliau mewn amgylchedd addysgol diogel cyn ymarfer y sgiliau hynny yn y gweithle," ychwanegodd.

Mae’r Athro Bradley yn un o’r bobl fwyaf blaenllaw yn y DG o ran datblygu sgiliau clinigol mewn addysg feddygol.

Yn gyn-feddyg teulu a phartner yng Nghaer, bu’n aelod o'r Adran Gofal Cynradd ym Mhrifysgol Lerpwl cyn dod yn Gynghorydd Cyswllt mewn Ymarfer Meddygol ar gyfer Technoleg Gwybodaeth.

Yn ystod ei gyfnod yn Lerpwl roedd yn gyfrifol am sefydlu’r rhaglen sgiliau clinigol fel rhan o’r cwricwlwm newydd ar gyfer myfyrwyr israddedig.

Ar ôl cyfnod byr ym Mhrifysgol Dundee, ymunodd ag Ysgol Feddygaeth Peninsula, fel oedd hi ar y pryd, yn 2001 lle bu’n arwain datblygu a gweithredu’r rhaglen dysgu sgiliau clinigol a helpu i gyflwyno amryw o dechnegau addysgol newydd a sefydledig er mwyn cynnig rhaglen ddysgu i ddiwallu anghenion meddygon newydd yn y 21g.

Dyfarnwyd iddo Gymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol yn 2010 am ei waith mewn addysg yn seiliedig ar sgiliau clinigol ac efelychu.

Mae’r Athro Bradley yn ymuno â’r Ysgol Feddygaeth mewn cyfnod allweddol wrth iddi ddechrau ad-drefnu ei chwricwlwm addysg feddygol i fyfyriwr Is-raddedig.

Dan arweiniad Adran Addysg Feddygol yr Ysgol Feddygaeth, mae’r Athro John Bligh yn arwain rhaglen foderneiddio sy’n archwilio’r holl agweddau ar addysg feddygol i fyfyriwr Is-raddedig yn y Brifysgol – o gynnwys y cwricwlwm i hyfforddi staff.

Ychwanegodd yr Athro Bradley: "Mae hwn yn gyfnod gwirioneddol gyffrous i ymuno â’r Ysgol Feddygaeth. Gan fanteisio ar fy mhrofiad yn Lerpwl a Peninsula, rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda gweddill y tîm cwricwlwm i ddatblygu a chyflwyno cwricwlwm sgiliau clinigol ac efelychu o safon fyd eang.

"Bydd y dysgu hwn yn defnyddio amrediad llawn y dulliau efelychu, o fodelau o aelodau i efelychwyr cleifion dynol cyfrifiadurol llawn maint. Bydd hyn yn gwneud yn siŵr fod myfyrwyr yn caffael ac yn datblygu sgiliau mewn ffordd flaengar a chydlynol er mwyn cyrraedd y safonau gorau posibl.

"Bydd llawer o'r gwaith hwn yn ategu’r agenda diogelwch cleifion a bydd yn gwneud yn siŵr fod graddedigion Caerdydd, sef meddygon y dyfodol, yn cael y paratoad gorau ar gyfer ymarfer er mwyn darparu’r gofal gorau posibl i’w cleifion."

Mae’r Ysgol Feddygaeth eisoes yn arwain y ffordd o ran hyfforddiant efelychol.

Yn 2010, dadorchuddiwyd cyfarpar hyfforddiant meddygol efelychol newydd yr Ysgol Feddygaeth gan un o fyfyrwyr meddygol Caerdydd a seren rygbi Cymru, Jamie Roberts. Mae modd rhaglennu’r manicin newydd o blentyn - rhan o ehangiad cyfarpar efelychu’r Brifysgol – i ymddwyn fel plentyn sâl, ac o'r herwydd mae cyfle gan fyfyrwyr i ddelio â phroblemau bywyd go iawn.

Hefyd, bydd cartref blaengar newydd y Brifysgol ar gyfer yr Ysgol Feddygaeth, Adeilad Cochrane, sydd i fod i agor yn hwyrach eleni, yn cynnwys ei labordai modern ei hun ar gyfer sgiliau clinigol ac efelychu technoleg-uwch.

Dolenni perthynol

Tags