Skip to content
Skip to navigation menu

English

Sêr opera’r byd yn y gala i ddathlu’r pen-blwydd

02 Medi 2008

Gwahoddir y rheiny sydd wrth eu bodd â cherddoriaeth i ymuno â sêr rhyngwladol o’r byd opera ar gyfer uchafbwynt dathliadau pen-blwydd y Brifysgol yn 125 oed – cyngerdd gala yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Bydd Rebecca Evans, y soprano sydd wedi ennill Gwobr Grammy yn ymuno â’r tenor adnabyddus o Gymru, Dennis O’Neill CBE, yn ogystal â llawer o gantorion a cherddorion rhyngwladol eraill ddydd Sul 19 Hydref, i berfformio rhai o ganeuon opera a cherddoriaeth glasurol mwyaf poblogaidd y byd.

Bydd y noson yn cael ei chyflwyno gan gyflwynydd y BBC sydd wedi graddio o Brifysgol Caerdydd, Huw Edwards, a bydd hefyd yn cynnwys teyrnged ffanffer a grëwyd yn arbennig i’r Brifysgol, a gyfansoddwyd gan y cyfansoddwr rhyngwladol blaenllaw Karl Jenkins - sydd hefyd wedi graddio o Brifysgol Caerdydd.

Bydd cyn-fyfyrwyr a myfyrwyr presennol o Academi Llais Ryngwladol Caerdydd hefyd yn canu, yn ogystal â Chôr Siambr dawnus yr Ysgol Gerdd. Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru fydd yn cyfeilio, a dywed beirniaid eu bod yn un o’r ensembles gorau yn y byd.

Dywedodd yr Athro Ken Woodhouse, y Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Cyfranogiad: "Y cyngerdd gala fydd penllanw blwyddyn gyffrous o ddigwyddiadau dathlu’r pen-blwydd a bydd yn achlysur ansawdd uchel o adloniant i bawb ei fwynhau. Rydym yn gobeithio y bydd cynifer o aelodau o staff â phosibl yn ymuno â Dennis O’Neill, Rebecca Evans a Huw Edwards ar gyfer yr hyn sy’n addo i fod yn ddathliad mawreddog."

Dennis O’Neill yw un o denoriaid operatig gorau’r byd ac mae wedi cael amrywiaeth o brif rannau, yn enwedig mewn rolau operâu Verdi yn Munich, Fienna, Chicago a Paris. Yn 2007, daeth yn Gyfarwyddwr Academi Llais Ryngwladol unigryw Caerdydd, amgylchedd hyfforddi hynod arbenigol ac unigryw ar gyfer nifer fach o gantorion operatig eithriadol yn y Brifysgol.

Ganwyd Rebecca Evans yn Ne Cymru ac mae’n Soprano a gydnabyddir yn rhyngwladol sydd wedi perfformio yn Efrog Newydd, San Francisco, Munich, yn Covent Garden a’r Proms. Mae hi’n perfformio’n rheolaidd gydag Opera Cenedlaethol Cymru, a chafodd adolygiadau ardderchog yn ddiweddar fel Pamina yn The Magic Flute Mozart.

Bum mlynedd ar hugain ar ôl graddio, mae cyflwynydd y BBC a’r cyn-fyfyriwr o Brifysgol Caerdydd, Huw Edwards, yn dychwelyd at ei wreiddiau i ymuno yn y dathliadau, fel llywydd y noson. Mae Huw yn newyddiadurwr sydd wedi ennill BAFTA, ac mae llawer o wylwyr yn ei adnabod fel prif gyflwynydd rhaglen flaenllaw 10 O’Clock News y BBC, yn ogystal â nifer o raglenni dogfen ar Gymru, gwlad ei febyd.

Mae’r Gala yn cael ei noddi’n garedig gan Bartneriaeth Dewi Sant gyda thocynnau yn costio £30/£20/£15. Mae gostyngiad arbennig o 10% ar gyfer holl aelodau o staff Prifysgol Caerdydd, y ceir manylion amdano ar Hysbysfwrdd y Brifysgol.

Mae tocynnau ar gael yn awr o Swyddfa Docynnau a Gwybodaeth Canolfan Mileniwm Cymru. Ffoniwch 08700 40 2000 neu archebwch ar-lein: www.wmc.org.uk