Skip to content
Skip to navigation menu

English

Chwyldro bwyd byd-eang

20 Mai 2009

The School Food Revolution logo

Mae ymchwil y Brifysgol i systemau bwyd cynaliadwy yn cael effaith fawr yn fyd-eang, gydag academyddion o’r Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol yn cael eu gwahodd i siarad â’r Cenhedloedd Unedig.

Yn ddiweddar, cyflwynodd yr Athro Kevin Morgan a Dr Roberta Sonnino eu gwaith yng Nghomisiwn blynyddol y Cenhedloedd Unedig ar Ddatblygu Cynaliadwy (CSD) yn Efrog Newydd, lle buont yn siarad yn y sesiwn ‘Rhanbarthau’n bwydo dinasoedd’. Roedd eu cyflwyniad yn canolbwyntio ar sut mae angen brys ar ddinasoedd, yn Affrica fel yn Ewrop, i ailgysylltu â’u cefnwledydd rhanbarthol er mwyn hybu datblygu cynaliadwy a sicrwydd bwyd.

Cadeiriwyd y sesiwn gan Bob Lewis, prif gynlluniwr talaith Efrog Newydd, ac ymunwyd â nhw ar y panel gan George Matovu, cyfarwyddwr y Bartneriaeth Ddatblygu Drefol yn nwyrain a deheudir Affrica.

Meddai’r Athro Morgan: "Y gwahoddiad i siarad yn y Cenhedloedd Unedig yw uchafbwynt ein gwaith ar fwyd cyhoeddus hyd yma. Mae bwyd cyhoeddus yn faes sy’n mynd i’r afael â rhai o’r problemau mwyaf sy’n wynebu cymdeithas ar hyn o bryd – cynaliadwyedd, cyfiawnder cymdeithasol a’r amgylchedd – ac mae angen i wleidyddion, academyddion a chymunedau ymgysylltu â hyn. O ganlyniad i’r sesiwn hon yn Efrog Newydd, rydym wedi cael ein gwahodd i Zimbabwe ac i Kenya i drafod gwaith hyrwyddo sicrwydd bwyd drwy gysylltiadau trefol-gwledig cryfach a gobeithio, annog mwy o drafodaeth ryngwladol yn y maes holl bwysig hwn".

O’r chwith i’r dde: Bob Lewis, Adran Amaethyddiaeth a Marchnadoedd Talaith Efrog Newydd, Yr Athro Kevin Morgan a Dr Roberta SonninoO’r chwith i’r dde: Bob Lewis, Adran Amaethyddiaeth a Marchnadoedd Talaith Efrog Newydd, Yr Athro Kevin Morgan a Dr Roberta Sonnino

Mewn sesiwn arall yn y Cenhedloedd Unedig, roedd yr Athro Morgan a Dr Sonnino wedi gallu cyflwyno canfyddiadau o’u llyfr The School Food Revolution: Public Food and the Challenge of Sustainable Development.

Yn dilyn lansiadau yng Nghaerdydd ac yn Llundain y llynedd, roeddent hefyd wedi manteisio ar y cyfle i lansio’r llyfr yn rhyngwladol yn Sefydliad Addysg Goginiol Efrog Newydd. Cafodd y digwyddiad ei gynnal ar y cyd â City Harvest, sef elusen sy’n ailgylchu bwyd heb ei werthu ar gyfer pobl newynog a digartref, a Swyddfa Bwyd Ysgol Dinas Efrog Newydd.

Meddai Dr Sonnino: "Roedd hwn yn lleoliad priodol ar gyfer ein lansiad rhyngwladol gan fod Dinas Efrog Newydd yn ymddangos yn y llyfr ac yn ein gwaith diweddaraf fel arweinydd byd-eang wrth ateb heriau tlodi a newyn dinesig, diffyg mynediad i ddewisiadau bwyd iach, a chlefyd sy’n gysylltiedig â diet. "

Mae’r llyfr, sy’n tynnu ar ddata empirig a gasglwyd mewn ardaloedd trefol a gwledig ledled y byd, yn bwrw golwg feirniadol ar ddiwygio bwydydd ysgol, creu marchnadoedd ar gyfer cynhyrchwyr lleol a mentrau addysg newydd ar destun bwyd.

Mae’r persbectif hwn ar gynllunio a chyflwyno systemau bwyd ysgol cynaliadwy mewn cyd-destun rhyngwladol wedi denu sylw byd-eang ers ei gyhoeddi’r llynedd, ac mae’r Athro Morgan a Dr Sonnino wedi cael eu gwahodd i gyflwyno’u gwaith mewn 13 o wledydd hyd yma.

Tags