Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y gorau i Gymru gyda rhaglen hyfforddiant werdd

26 Ebrill 2013

BestBydd rhaglen hyfforddiant newydd o bwys a arweinir gan Ysgol Pensaernïaeth Cymru’r Brifysgol yn galluogi gweithwyr proffesiynol yn y sector amgylchedd adeiledig i ddysgu gwybodaeth a sgiliau i fod ar flaen y gad mewn arbenigedd ar gynaliadwyedd.

Bydd Hyfforddiant Cynaliadwyedd yn yr Amgylchedd Adeiledig (BEST) yn cynnig hyfforddiant hyblyg â chymhorthdal i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau yn yr arferion cynaliadwyedd diweddaraf - yn enwedig o ran adeiladu, ynni, gwastraff, a dŵr.

Cynigir y cyrsiau i bobl sy’n byw neu’n gweithio yn un o ardaloedd Cydgyfeirio Cymru, o hydref 2013.

Bydd y rhaglen Hyfforddiant Cynaliadwyedd yn yr Amgylchedd Adeiledig, a gefnogir gan yr UE, yn cael ei lansio’n swyddogol gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Jeff Cuthbert, yn y Senedd ym Mae Caerdydd ar 1 Mai.

Dywedodd cyfarwyddwr y rhaglen, Dr Julie Gwilliam o Ysgol Pensaernïaeth Cymru: "Byddwn yn dod â’r darparwyr hyfforddiant gorau at ei gilydd i ddarparu hyfforddiant a fydd o fudd i fusnesau, gweithwyr, yr amgylchedd ac economi Cymru.

"Bydd yr hyfforddiant ar gyfer pobl megis aseswyr ac ymgynghorwyr ynni, penseiri, cynllunwyr, peirianwyr, timau cynnal a chadw, syrfewyr, goruchwylwyr safleoedd a llawer o rolau cysylltiedig eraill. Rydym yn arbennig o awyddus i gynnwys menywod a phobl dros 50 oed sy’n gweithio mewn meysydd gwahanol yn yr amgylchedd adeiledig."

Caiff y rhaglen ei harwain mewn partneriaeth ag Asset Skills ac fe’i cefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru i ddarparu hyfforddiant tan fis Gorffennaf 2015.

Mae gwybodaeth am yr hyfforddiant ar gael ar wefan BEST neu gallwch ffonio 02920 870 990.

Dolenni cysylltiedig

BEST

Ysgol Pensaernïaeth Cymru: