Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y Gymdeithas Frenhinol yn anrhydeddu arbenigwyr Caerdydd

22 Gorffennaf 2013

Wells and Hutchings

Heddiw, (22 Gorffennaf 2013) cyhoeddwyd enwau derbynwyr gwobrau, medalau a darlithoedd gwobr y Gymdeithas Frenhinol, sef academi wyddoniaeth genedlaethol y DU, ac yn eu plith mae dau ymchwilydd blaenllaw o Brifysgol Caerdydd.

Mae’r Athro Graham Hutchings FRS a’r Athro Peter Wells CBE FRS FREng FMedSci FLSW wedi derbyn gwobrau gan y Gymdeithas Frenhinol i gydnabod eu cyflawniadau ymchwil.

Mae'r Athro Hutchings FRS FLSW o'r Ysgol Cemeg, sy'n Gyfarwyddwr Sefydliad Catalysis Caerdydd, yn derbyn Medal Davey am ddarganfod catalysis gan ddefnyddio aur ac am ei gyfraniadau arloesol yn y maes newydd hwn o gemeg.

Cyflwynir Medal Davey yn flynyddol "am ddarganfyddiad diweddar eithriadol o bwysig mewn unrhyw faes cemeg". Enwyd y fedal ar ôl Humphry Davey FRS ac fe'i cyflwynwyd am y tro cyntaf ym 1877.

Hutchings web

Listen to Professor Graham Hutchings:

Your computer cannot play the audio in your browser. To fix this, you need to make sure both Javascript and Adobe Flash are available.

Get the Adobe Flash plug-in by clicking here

To find out how to enable JavaScript, check the Help option for your browser.


Cardiff University campus users

If you are on the Cardiff University campus and have problems with plug-ins or browsers, you can contact the INSRV Helpdesk on extension 74487 or visit the INSRV webpages


Dywedodd yr Athro Hutchings FRS: "Mae'n anrhydedd fawr derbyn y gydnabyddiaeth hon gan y Gymdeithas Frenhinol am fy ngwaith ar gatalysis gan ddefnyddio aur. Mae wedi bod yn bleser mawr fy mod wedi helpu newid canfyddiadau ynghylch aur. Nid metel hardd ydyw yn unig – mae'n gallu bod yn arbennig o ddefnyddiol hefyd."

Dywedodd yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd: "Rwy'n llongyfarch y ddau unigolyn ar y cyflawniad ardderchog hwn. Mae medalau'r Gymdeithas Frenhinol yn dyst i'r rhagoriaeth y mae'r Athro Hutchings a'r Athro Wells wedi'i chyflawni yn eu meysydd arbenigedd. Hefyd mae'n gymeradwyaeth ysgubol ychwanegol i gryfder ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd."

Dywedodd yr Athro Karen Holford, Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg: "Rhoddaf fy llongyfarchiadau cynnes i'r Athro Hutchings a'r Athro Wells ar y gydnabyddiaeth haeddiannol hon o frig y byd gwyddonol. Mae'r datblygiadau a'r buddion a geir gan eu hymchwil yn dystiolaeth bellach o bwysigrwydd ac effaith Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg i ddiwydiant, cymdeithas ac ymchwil amlddisgyblaethol."

Cyflwynir Medal Frenhinol am wyddorau amlddisgyblaethol i'r Athro Wells FRS o Ysgol Beirianneg Caerdydd am arloesi mewn defnyddio'r gwyddorau ffisegol a pheirianneg yn natblygiad uwchseineg fel arf diagnostig a llawfeddygol, sydd wedi chwyldroi ymarfer clinigol.

Peter Wells web

Listen to Professor Peter Wells:

Your computer cannot play the audio in your browser. To fix this, you need to make sure both Javascript and Adobe Flash are available.

Get the Adobe Flash plug-in by clicking here

To find out how to enable JavaScript, check the Help option for your browser.


Cardiff University campus users

If you are on the Cardiff University campus and have problems with plug-ins or browsers, you can contact the INSRV Helpdesk on extension 74487 or visit the INSRV webpages


Dywedodd yr Athro Wells FRS: "Dyma'r wefr fwyaf yn fy ngyrfa mewn gwyddoniaeth ac rwy'n gobeithio y bydd fy Medal Frenhinol yn ychwanegu sglein i Brifysgol Caerdydd. Mae ymchwil amlddisgyblaethol wedi bod yn rhan o'm gyrfa ers y cychwyn cyntaf. Trwy gydol fy ngyrfa, rwyf wedi gweithio gyda phroffesiynolion iechyd yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a gyda pheirianwyr a ffisegwyr."

Cyflwynir tair Medal Frenhinol, a elwir hefyd yn Fedalau'r Frenhines, bob blwyddyn gan y Frenhines ar argymhelliad y Cyngor.

                                                       

Dolenni cysylltiedig

Darllenwch y rhestr lawn o Wobrau, Medalau a Darlithoedd Gwobr y Gymdeithas Frenhinol

Yr Ysgol Beirianneg

Yr Ysgol Cemeg

Sefydliad Catalysis Caerdydd