Skip to content
Skip to navigation menu

English

Lansio Blwyddyn y Gwningen

04 Chwefror 2011

Spectacular Chinese New Year gala

Mae myfyrwyr Tsieineaidd y Brifysgol wedi cychwyn Blwyddyn y Gwningen gyda dathliad ysblennydd o ddawnsio, cerddoriaeth a chanu traddodiadol eu gwlad.

Bu Cymdeithas Myfyrwyr ac Ysgolheigion Tsieineaidd Prifysgol Caerdydd yn cyflwyno’r ŵyl yn Amgueddfa Cymru.

Roedd y digwyddiad yn cynnwys dawnsfeydd gwerin, offerynnau cerdd Tsieineaidd traddodiadol, jazz Tsieineaidd ac arddangosfa o grefft ymladd. Hefyd, cafwyd perfformiadau gan blant o Ysgol Tsieineaidd Caerdydd, Ysgol Gynradd Lansdowne ac Ysgol Gynradd Oakfield.

Trefnwyd yr ŵyl ar y cyd â Sefydliad Confucius Caerdydd ac fe’i mynychwyd gan y Gweinidog-Gwnsler, Mr Fenghe Qiao o Lysgenhadaeth Tsieina. Mae’r Sefydliad, yn y Ganolfan Dysgu Gydol Oes, yn addysgu iaith a diwylliant Tsieina i bobl fusnes leol ac eraill sy’n dymuno dysgu am Tsieina.

Chinese New Year gala

Roedd yr ŵyl yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau’n ymwneud â Sefydliad Confucius a’r Amgueddfa Genedlaethol i ddathlu’r Flwyddyn Newydd. Hefyd, bu’r Sefydliad yn cefnogi arddangosfa’r Amgueddfa o gerfiadau hynafol o safle Treftadaeth y Byd yn Dazu ger Chongqing. Bydd y Sefydliad, yr Amgueddfa a’r Gymdeithas Myfyrwyr ac Ysgolheigion Tsieineaidd yn cynnal Penwythnos Hwyl i’r Teulu Tsieineaidd ar 19-20 Chwefror. Bydd gweithdai’n cyflwyno agweddau gwahanol ar ddiwylliant Tsieina i blant a’u teuluoedd.

Counsellor Minister Mr Fenghe Qiao of the Chinese EmbassyCounsellor Minister Mr Fenghe Qiao of the Chinese Embassy

Dywedodd Dr Richard Evans, Deon Dysgu Gydol Oes a Chyd-gyfarwyddwr Sefydliad Confucius Caerdydd: "Cafwyd sioe ysblennydd gan fyfyrwyr Tsieineaidd y Brifysgol neithiwr, ac fe’i mwynhawyd yn fawr iawn gan y gynulleidfa yng Nghaerdydd. Mae’r Sefydliad wrth ei fodd yn gweithio gyda’r Gymdeithas Myfyrwyr ac Ysgolheigion Tsieineaidd ar gyfer y gyfres hon o ddigwyddiadau Blwyddyn Newydd sy’n dwyn sawl agwedd ar ddiwylliant Tsieina i sylw cynulleidfa ehangach yng Nghymru."