Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwiliad Leveson

09 Rhagfyr 2011

Leveson - Professor Ian Hargreaves WEBYr Athro Ian Hargreaves

Mae academydd o Gaerdydd wedi rhoi dadansoddiad arbenigol i Ymchwiliad Leveson – yr ymchwiliad cyhoeddus parhaus i ddiwylliant, arferion a moeseg y wasg yn dilyn ‘sgandal hacio ffonau’ News International.

Roedd yr Athro Ian Hargreaves, Cadeirydd Economi Ddigidol yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol ac Ysgol Fusnes Caerdydd ymhlith academyddion blaenllaw’r DU a oedd yn cyflwyno tystiolaeth lafar i’r Ymchwiliad yn y Llysoedd Cyfiawnder Brenhinol ddydd Iau 8 Rhagfyr 2011.

Daw ei ymddangosiad yn sgil y dystiolaeth ysgrifenedig a gyflwynwyd gan yr Ysgol yn ddiweddar, ar gais yr Ymchwiliad, yn amlinellu ei gwaith yn hyfforddi newyddiadurwyr o ran safonau a moeseg, ei graddau a’i gweithgareddau ymchwil helaeth.

Mae’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn ganolfan o’r radd flaenaf ar gyfer addysgu ac ymchwil y cyfryngau, ac mae wedi bod yn arloesi mewn addysg newyddiaduraeth er 1970. Mae ei haddysgu a’i hymchwil wedi’i seilio ar ymrwymiad i foeseg, cyfrifoldeb cymdeithasol a phwysigrwydd newyddiaduraeth, y cyfryngau a chyfathrebu i ddemocratiaeth iach.

Dywedodd Pennaeth yr Ysgol, yr Athro Justin Lewis: "Mae Caerdydd wedi hyfforddi rhai o’r newyddiadurwyr uchaf eu parch yn y DU a thu hwnt, a nod ein cyrsiau yw gosod y safonau uchaf o ran hyfforddiant moeseg."

Mae ymchwil Caerdydd eisoes wedi bod yn rhan o’r Ymchwil yn llyfr Nick Davies, Flat Earth News 2008, a ddefnyddiodd ddata ymchwil yr Ysgol ar annibyniaeth ac ansawdd newyddiaduraeth y DU. Mae’r Ysgol wedi cynnal nifer o brosiectau ymchwil sy’n berthnasol i’r Ymchwiliad, gan archwilio materion fel economeg newyddiaduraeth a sylw’r wasg i ystod o faterion.

Cyhoeddwyd yr Ymchwiliad gan y Prif Weinidog David Cameron ym mis Gorffennaf i ymateb i rôl y wasg a’r heddlu yn y sgandal hacio ffonau.

Penodwyd yr Arglwydd Ustus Leveson yn Gadeirydd yr Ymchwiliad. Bydd yn archwilio diwylliant, arferion a moeseg y cyfryngau, yn arbennig perthynas y wasg gyda’r cyhoedd, yr heddlu a gwleidyddion.

Dolenni cyswllt

Yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Ymchwiliad Leveson