Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymweliad cyntaf NAFA â Chymru

25 Mai 2012

NAFA make first visit to Wales - webYr Athro Hywel Thomas, Dirprwy Is-ganghellor, Ymgysylltu; Michael Scott-Kline, Cyfarwyddwr Rhaglen Dyfarniadau Fulbright; Mary Denyer, Comisiwn Coffáu Cymorth Marshall; Leighton Andrews, y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau.
Mae’r Brifysgol wedi croesawu dirprwyaeth o 30 o gynghorwyr ysgoloriaethau a chymrodoriaethau o'r Unol Daleithiau gyda’r nod o ddenu mwy o fyfyrwyr o America i astudio yng Nghymru .

Yr ymweliad hwn, a oedd yn rhan o daith ymweld â sefydliadau blaengar ledled y DG, oedd yr ymweliad cyntaf gan Gymdeithas Genedlaethol y Cynghorwyr Cymrodoriaethau (NAFA) â Chymru ac â’r Brifysgol.

Mae’r sefydliad hwn o’r UD yn chwarae rhan ganolog yn cynorthwyo gweinyddwyr addysg uwch a chyfadrannau sy’n helpu myfyrwyr gyda’u ceisiadau am amryw o ysgoloriaethau cystadleuol sy’n mynnu teilyngdod uchel, gan gynnwys Ysgoloriaethau Marshall a Fulbright.

Trefnwyd y daith undydd ar y cyd â Chomisiwn Coffáu Cymorth Marshall a Chomisiwn Fulbright, ac mae’n arwydd pellach o’r berthynas agos sy’n bodoli rhwng y Brifysgol a'r ddau sefydliad hyn sy’n uchel eu parch. Nod yr ymweliad oedd rhoi cyfle i’r ddirprwyaeth gyfarfod â staff a myfyrwyr, cael gwybod am ymchwil ac addysgu byd-flaengar yn y Brifysgol, a dysgu am ddiwylliant a gwleidyddiaeth Cymru. Fel rhan o’r daith, bu’r ddirprwyaeth yn ymweld â Chynulliad Cenedlaethol Cymru i fynychu digwyddiad wedi’i drefnu gan y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews.

Mae gan Gaerdydd gysylltiadau cryf eisoes ar draws yr Unol Daleithiau ag oddeutu 100 o fyfyrwyr Americanaidd, gan gynnwys 30 o fyfyrwyr Astudio Dramor, yn y Brifysgol.

Dywedodd Mary Denyer, Pennaeth Gweinyddiaeth Ysgoloriaethau yng Nghomisiwn Coffáu Cymorth Marshall: "Pan oeddem yn trefnu’r daith hon, roedd ymweld â Chymru, a Phrifysgol Caerdydd yn enwedig, yn un o’r prif amcanion, yn enwedig am nad sawl aelod o’r grŵp wedi bod yng Nghymru o’r blaen. Bydd yr ymweliad hwn yn helpu’r cynghorwyr ysgoloriaethau hyn i gynghori eu myfyrwyr i ystyried Caerdydd yn ddewis ar gyfer ysgol raddedigion a bydd hefyd yn helpu i greu perthynas agosach rhwng Caerdydd a’r prifysgolion yn yr UD a gynrychiolir ganddynt . Mae Prifysgol Caerdydd yn bartner allweddol ar gyfer Ysgoloriaethau Marshall ac mae’r ymweliad hwn yn sicr wedi bod yn fwy buddiol nag oedd neb wedi’i ddychmygu."

Dywedodd Michael Scott-Kline, Cyfarwyddwr Rhaglen Dyfarniadau Fulbright: "Bydd croesawu’r grŵp mawr hwn o gynghorwyr prifysgol o America’r wythnos hon yn siŵr o roi hwb pellach i’r diddordeb cynyddol yng Nghymru sydd gan fyfyrwyr ac addysgwyr. Y tu hwnt i’r deialog diwylliannol cyfoethog sy’n deillio o hyn, mae cyfnewid fel hyn yn gyfraniad pwysig i economi Cymru, ac felly rwyf wrth fy modd ein bod yn gweld mwy o Americanwyr yn dewis Cymru’n gyntaf ar gyfer eu hastudiaethau. Gyda’i phrifysgolion nodedig, golygfeydd hyfryd a phobl dwymgalon a chyfeillgar, beth na ellir ei hoffi ynglŷn â Chymru?"

Dywedodd yr Athro Hywel Thomas, Dirprwy Is-ganghellor, Rhyngwladol ac Ymgysylltu: "Roedd yn anrhydedd i ni gael cais i groesawu NAFA ar ei thaith gyntaf i Gymru ac i chwarae ein rhan wrth helpu myfyrwyr o America i ddewis Caerdydd a Chymru i hybu eu hastudiaethau a’u profiad addysgol. Mae cynghorwyr NAFA yn cynorthwyo rhai o fyfyrwyr gorau’r UD i benderfynu ynglŷn â’u dewis o ysgoloriaeth a chyrchfan. Rwy’n gobeithio y bydd eu hymweliad yn helpu i gryfhau’r cysylltiadau rhwng y Brifysgol, Cymru ac America.

Dolenni perthynol

Astudio rhyngwladol yng Nghaerdydd