Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymweliadau llysgenhadol

24 Tachwedd 2011

Ambassador 1 - web(chwith i’r dde) Yr Is-ganghellor, Dr David Grant, gydag Uwch Gomisiynydd Canada, Mr Gordon Campbell

Mae Caerdydd wedi cynnal ymweliadau gan lysgenhadon ac uwch gomisiynwyr i’r DU o bum gwlad tramor yn yr wythnosau diwethaf.

Roedd y llysgenhadon wedi mynegi diddordeb i weld gwaith y Brifysgol tra ar ymweliadau â Chymru a drefnwyd gan Lywodraeth Cymru.

Yr ymweliad mwyaf diweddar oedd gan Uwch Gomisiynydd Canada, Mr Gordon Campbell. Roedd hyn yn ffurfio rhan o ymweliad ehangach gan Lywodraeth Canada i drafod y cysylltiadau presennol ac yn y dyfodol rhwng Canada a Chymru. Gwnaeth Mr Campbell gyfarfod â’r Is-ganghellor, Dr David Grant, ac uwch ffigyrau eraill y Brifysgol i drafod amcanion rhyngwladol a chryfderau ymchwilio Caerdydd, a meysydd o gyd-ddiddordeb. Gwnaeth dirprwyaeth Canada hefyd gyfarfod â chynrychiolwyr o Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy a thrafod diddordebau cyffredin yn yr amgylchedd, ac ynni ac adeiladau gwyrdd.

ambassador 2 - webLlysgennad Rwsia, Ei Ardderchowgrwydd Dr Alexander Vladimirovich Yakovenko gyda’r Dirprwy Is-ganghellor, yr Athro Elizabeth Treasure, ar y dde

Yn gynharach, ymwelodd Llysgennad Rwsia Ei Ardderchowgrwydd, Dr Alexander Vladimirovich Yakovenko i ddysgu am gynlluniau’r Brifysgol ar gyfer y dyfodol, a thrafod cysylltiadau pellach â Rwsia. Siaradodd hefyd ag academyddion o’r Ysgol Fathemateg a’r Ysgol Beirianneg am eu hymchwil a’u cysylltiadau â Rwsia.

ambassador 3 - webLlysgennad Twrci, Ei Ardderchowgrwydd Mr Ahmet Ünal Çeviköz Büyükelçi (tu blaen, ochr dde o’r canol) yn cael ei groesawu i Neuadd Aberdâr gan staff a myfyrwyr

Wedyn, croesawyd Llysgennad Twrci Ei Ardderchowgrwydd Mr Ahmet Ünal Çeviköz Büyükelçi gan y Brifysgol yn Neuadd Aberdâr. Gwnaeth Mr Büyükelçi gyfarfod â myfyrwyr ac aelodau o staff o Dwrci, gan gynnwys cynrychiolwyr o Ysgol Fusnes Caerdydd.

Ambassador 4 - web(dde) Uwch ddarlithydd, Don Alexander, yn esbonio Cromen Awyr yr Ysgol Bensaernïaeth i Ei Ardderchowgrwydd Mr Abdulrahman Ghanem Almutaiwee Llysgennad yr Emiraethau Arabaidd Unedig

Aeth Ei Ardderchowgrwydd Mr Abdulrahman Ghanem Almutaiwee, Llysgennad yr Emiraethau Arabaidd Unedig, ar daith o gwmpas yr Ysgol Bensaernïaeth. Gwnaeth gyfarfod ag uwch academyddion a siarad â myfyrwyr yn y cyfleusterau cromen awyr a thwnnel gwynt. Gwnaeth gyfarfod hefyd â chynrychiolwyr o Ysgol Fusnes Caerdydd a’r Ganolfan ar gyfer Astudio Islam yn y DU.

Ambassador 5 - webPennaeth Ysgol y Gyfraith, Caerdydd, yr Athro Nigel Lowe gyda Llysgennad y Weriniaeth Tsiec, Ei Ardderchowgrwydd Mr Michael Zantovsky.

Croesawodd Ysgol y Gyfraith Lysgennad y Weriniaeth Tsiec, Ei Ardderchowgrwydd Mr Michael Zantovsky. Siaradodd â Phennaeth yr Ysgol, yr Athro Nigel Lowe a hefyd â myfyrwyr Ewropeaidd sy’n astudio yn yr Ysgol ar hyn o bryd, o dan y rhaglen Erasmus.

Dywedodd yr Athro Hywel Thomas, Dirprwy Is-ganghellor, Ymgysylltu a Rhyngwladol: "Mae’r Brifysgol wedi sefydlu nifer o bartneriaethau cryf dramor, yn helpu i ledaenu buddion ein hymchwil ac addysgu’n fyd-eang. Mae’r ffaith bod cymaint o lysgenhadon wedi mynegi diddordeb i weld ein gwaith ar y safle yn adlewyrchu cryfder y partneriaethau hyn. Dangosodd y pum ymwelydd ddiddordeb bywiog yng ngwaith y Brifysgol, ac rydym yn gobeithio adeiladu cysylltiadau cryf pellach gyda phob un o’u gwledydd. Rydym hefyd yn hynod ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am roi amser i ni yn ystod ymweliad pob llysgennad."