Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymweliadau llysgenhadol pwysig

02 Ebrill 2012

High-level ambassadorial visits 1 webYr Athro Hywel Thomas (chwith) yn croesawu Ei Ardderchowgrwydd Roberto Jaguaribe i’r Brifysgol.

Mae’r Brifysgol wedi cynnal dau ymweliad pwysig gan lysgenhadon â’r DU mewn diwrnod.

Fe wnaeth Ei Ardderchowgrwydd Roberto Jaguaribe, llysgennad Brasil i’r DU, gyfarfod â staff a myfyrwyr i drafod y potensial ar gyfer adeiladu ar gysylltiadau presennol y Brifysgol â Brasil. Yn y cyfamser, fe wnaeth Ei Ardderchowgrwydd, Daniel Taub, llysgennad Israel i’r DU, roi darlith yn Undeb y Myfyrwyr am drafodaethau ynghylch heddwch rhyngwladol.

Croesawyd y Llysgennad Jaguaribe i’r Brifysgol gan yr Athro Hywel Thomas. Nod ei ymweliad, a gefnogwyd gan Lywodraeth Cymru a Chonswl Anrhydeddus Brasil ar gyfer Cymru, Dr Lolita Tsanaclis, oedd adnabod cyfleoedd partneriaeth yn y dyfodol.

Cyfarfu’r Llysgennad â nifer o academyddion sydd â chysylltiadau ymchwil â Brasil. Mae Dr Diego Vazquez, o Ysgol Fusnes Caerdydd, wedi bod yn ymchwilio i gadwynau gwerth biodiesel ym Mrasil, tra bod Dr Peter Wells, o’r un Ysgol, wedi gweithio ar bolisi ethanol cansen siwgr o Frasil. Yn y cyfamser, Athro ymweliadol ym Mhrifysgol Brasilia yw’r Dr Colin Berry, o Ysgol y Biowyddorau, ac mae wedi cydweithio ar reoli afiechydon trofannol.

Fe wnaeth y Llysgennad hefyd gyfarfod â myfyrwyr o Frasil, sef Virginia Marques, sy’n astudio ar gyfer Doethuriaeth mewn Astudiaethau Busnes, a Thiago De Melo sy’n astudio ar gyfer MSc mewn Ffisiotherapi. Wedyn, ymwelodd â’r Ysgol Beirianneg, lle cafodd ei groesawu gan Bennaeth yr Ysgol, yr Athro Karen Holford a’r myfyriwr o Frasil, Vitor Castro De Albuqurque Barros, sy’n astudio MSc mewn Systemau Ynni Trydanol.

Mae Caerdydd yn un o’r Prifysgolion cymeradwy sydd wedi’i derbyn ar gyfer y rhaglen ysgoloriaeth Gwyddoniaeth heb Ffiniau, a lansiwyd yn ddiweddar ac a ariennir gan Lywodraeth Brasil. Trefnwyd y cytundeb ar gyfer Prifysgolion y DU gan yr Athro Colin Riordan, a ddaw’n Is-Ganghellor newydd Caerdydd yn yr hydref. Bydd Caerdydd yn derbyn israddedigion ac ôl-raddedigion o fis Medi o dan y cynllun hwn.

high-level ambassadorial visits 2 webEi Ardderchowgrwydd Daniel Taub yn trafod gyda myfyrwyr yn yr Undeb.

Mae gan Lysgennad Israel i’r DU, Daniel Taub, dros ddau ddegawd o brofiad yng Ngweinyddiaeth Materion Tramor Israel. Bu’n ymwneud yn helaeth ym mhroses heddwch Israel a Phalestina ac yn aelod o dîm Israel yn y trafodaethau gyda Syria.

Siaradodd y Llysgennad Taub yn Undeb y Myfyrwyr ar y testun "Rhwng y Gorffennol a’r Dyfodol: Yr Heriau a’r Cyfrifoldebau wrth Drafod Heddwch". Yna, atebodd gwestiynau myfyrwyr mewn sesiwn wedi’i chadeirio gan yr Athro Hywel Thomas.

Dywedodd yr Athro Thomas: "Roedd y ddau ymweliad hyn yn hynod gynhyrchiol i’r Brifysgol. Mae Caerdydd eisoes wedi sefydlu nifer o bartneriaethau ymchwil cryf gyda Brasil, yn cynnwys rheoli afiechydon trofannol a chynhyrchu ynni. Mae’r Cynllun Gwyddoniaeth heb Ffiniau, a drefnwyd ar gyfer y DU gan ein His-Ganghellor nesaf, yr Athro Colin Riordan, yn cynnig cyfle i feithrin cysylltiadau agosach gyda phrifysgolion blaenllaw ym Mrasil a chroesawu mwy o fyfyrwyr dawnus i Gaerdydd. Yn sgil ein trafodaethau gydag Ei Ardderchowgrwydd, Roberto Jaguaribe, nodwyd meysydd pellach ar gyfer cydweithio yn y dyfodol. Rhoddodd Ei Ardderchowgrwydd Daniel Taub gipolwg diddorol iawn i ni ar y lefel uchaf o drafodaethau diplomyddol, a wnaeth ennyn trafodaeth fywiog a gwybodus gyda’n myfyrwyr."

Dolenni cysylltiedig

Ysgol Fusnes Caerdydd

Yr Ysgol Beirianneg

Ysgol y Biowyddorau

Yr Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd