Skip to content
Skip to navigation menu

English

Sêr ifanc y byd chwaraeon

08 Medi 2009

UK School Games 2009 logo

Daeth mabolgampwyr ifanc o ledled y DU i Gaerdydd wrth i neuaddau preswyl y Brifysgol gael eu defnyddio’n bentref athletwyr ar gyfer y digwyddiad pwysig hwn ym myd chwaraeon.

Bu Talybont yn gartref i dros 1,500 o gystadleuwyr ifanc a fu’n cymryd rhan yn Chwaraeon Ysgol y DU 2009 (3-6 Medi 2009).

Cynhaliwyd y Chwaraeon yn ne Cymru eleni, ac maent yn ddigwyddiad sy’n cynnwys nifer o gampau, ac athletwyr oed ysgol mwyaf dawnus y DU sy’n cymryd rhan. Bu 10 digwyddiad i gyd - sef beicio trac, athletau, badminton, ffensio, gymnasteg, hoci, jiwdo, nofio, tennis bwrdd a phêl foli.

Dywedodd Stuart Vanstone, Pennaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff yng Nghaerdydd: "Mae’r digwyddiad hwn yn binacl ym myd chwaraeon i’r athletwyr ifanc hyn ac rydym wrth ein bodd bod y Brifysgol wedi cymryd rhan yn Chwaraeon Ysgol y DU 2009.

"Mae gan Gaerdydd enw gwych am ddenu rhai o’r doniau disgleiriaf – yn academaidd ac o ran chwaraeon. Mae ein Rhaglen Bwrsariaeth Chwaraeon helaeth yn cynnwys llawer o’r campau a fu’n rhan o Chwaraeon Ysgol y DU, yn ogystal â llu o chwaraeon eraill. Mae’r Rhaglen yn darparu rhwydwaith o wasanaethau cymorth, arbenigedd a datrysiadau ymarferol i fyfyrwyr sydd â’r dalent a’r ymroddiad i gyfuno cwrs academaidd ar lefel uchel gyda rhagoriaeth mewn chwaraeon.

"Gobeithiwn y bydd nifer o’r cystadleuwyr yn Chwaraeon Ysgol y DU, yn y dyfodol, yn ystyried gwneud cais i ddod i Gaerdydd oherwydd ei enw da ym meysydd academaidd a chwaraeon."

Yn ogystal â rhoi llety i’r athletwyr yn ystod eu harhosiad yng Nghaerdydd, cynhaliwyd seremoni gau’r Chwaraeon yn y Brifysgol hefyd.

Samantha Emmott, Rheolwr Cynadleddau’r Brifysgol, fu’n goruchwylio trawsnewid lletyau Talybont i fod yn bentref athletwyr. "Yn ogystal â bod ag amrywiaeth o gyfleusterau cynadledda a chyfarfod yn y Brifysgol, mae gennym yr hyblygrwydd a’r gallu i ddarparu ar gyfer digwyddiadau o’r maint hwn," dywedodd Samantha. "Mae nifer y lletyau a digon o le mewn amrywiaeth o leoliadau ledled ein campws yn golygu ein bod ni’n gallu ateb y gofynion mwyaf amrywiol a heriol ar gyfer digwyddiadau."

Nod Chwaraeon Ysgol y DU yw creu digwyddiad sy’n ysbrydoli ac ysgogi, ac sy’n annog mwy o bobl ifanc i gymryd rhan a llwyddo mewn chwaraeon. Yr Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid sy’n datblygu a threfnu’r Chwaraeon.

Rhan o weledigaeth y Chwaraeon yw newid cynnwys, strwythur a chyflwyniad cyfleoedd cystadleuol mewn chwaraeon i bobl ifanc; integreiddio themâu Olympaidd a Pharalympaidd yn Chwaraeon Ysgol y DU wrth sicrhau bod gwerthoedd Olympaidd a Pharalympaidd yn cael eu hybu trwy hyfforddi gwirfoddolwyr, seremonïau agor a chau a phentref athletwyr; a chreu cyfleoedd i bobl ifanc gymryd rhan mewn gwirfoddoli mewn digwyddiadau pwysig mewn chwaraeon, fel swyddogion technegol a gwirfoddolwyr digwyddiad.

Your computer cannot play the audio in your browser. To fix this, you need to make sure both Javascript and Adobe Flash are available.

Get the Adobe Flash plug-in by clicking here

To find out how to enable JavaScript, check the Help option for your browser.


Cardiff University campus users

If you are on the Cardiff University campus and have problems with plug-ins or browsers, you can contact the INSRV Helpdesk on extension 74487 or visit the INSRV webpages


Head of Sport and Exercise Stuart Vanstone talks about the UK School Games and sport at Cardiff.

Your computer cannot play the audio in your browser. To fix this, you need to make sure both Javascript and Adobe Flash are available.

Get the Adobe Flash plug-in by clicking here

To find out how to enable JavaScript, check the Help option for your browser.


Cardiff University campus users

If you are on the Cardiff University campus and have problems with plug-ins or browsers, you can contact the INSRV Helpdesk on extension 74487 or visit the INSRV webpages


Student Dan Laxton talks about life as a sports bursar at Cardiff.

Related links

Tags