Skip to content
Skip to navigation menu

English

Yr Is-ganghellor i gadeirio bwrdd STEMNET

13 Chwefror 2012

VC WebPennawd: Dr David Grant, Yr Is-ganghellor

Mae’r Is-ganghellor Dr David Grant wedi ymuno â Bwrdd Ymddiriedolwyr STEMNET.

Nod STEMNET yw sicrhau y bydd pobl ifanc, waeth beth fo’u cefndir, yn cael eu hannog i ddeall cyffro a phwysigrwydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg yn eu bywydau, a’r cyfleoedd gyrfa y gall y pynciau STEM arwain atynt.

Bydd Dr Grant yn goruchwylio gweithgareddau a strategaethau cenedlaethol allweddol sy’n anelu at ysbrydoli pobl ifanc mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).

STEMNET_logo_without_strapline web

Dechreuodd Dr Grant ei yrfa fel prentis peirianneg gyda Reyrolle Parsons Group. Mae’r llwyddiant proffesiynol sydd wedi dilyn yn cynnwys rolau arweinyddiaeth mewn gweithgynhyrchu rhyngwladol. Cyflwynodd Sefydliad y Peirianwyr Trydanol (y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg erbyn hyn) Fedal Aur Mensforth i Dr Grant ym 1996. Mae’r wobr flynyddol hon yn cael ei chyflwyno i unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i hyrwyddo technoleg peirianneg gweithgynhyrchu neu reoli gweithgynhyrchu.

Mae Dr Grant yn Is-lywydd yr Academi Frenhinol Peirianneg ac yn aelod o fwrdd y Sefydliad Arweinyddiaeth ar gyfer Addysg Uwch, ac mae’n eiriolwr dros gyfoethogi addysg STEM a chyfleoedd i bobl ifanc ymgysylltu â’r pynciau hyn.

Dolenni perthnasol

STEMNET