Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ysbrydoli cyfansoddwyr ifanc

25 Mehefin 2013

Young composer web 1Mae myfyriwr cerddoriaeth Safon Uwch wedi ennill Cystadleuaeth Ysbrydoli Cyfansoddwyr Ifanc Proms y BBC gyda darn a berfformiwyd ac a recordiwyd gan fyfyrwyr yn yr Ysgol Gerddoriaeth.

Bydd darn Tom Daley ar gyfer ensemble mawr – What Wild Disclosure – yn cael ei recordio i’w ddarlledu ar BBC Radio 3 a’i berfformio yng Nghyngerdd Cyfansoddwyr Ifanc Proms y BBC. Recordiwyd y darn yn wreiddiol mewn gweithdy perfformio yn yr Ysgol Gerddoriaeth pan ymwelodd myfyrwyr cerddoriaeth UG a Safon Uwch o Ysgol Croesyceiliog i glywed eu cyfansoddiadau yn cael eu hymarfer a’u perfformio gan fyfyrwyr israddedig.

Trefnwyd y digwyddiad ehangu mynediad gan Dr Daniel Bickerton, myfyriwr PhD graddedig diweddar a thiwtor rhan-amser yn yr Ysgol Gerddoriaeth, a dreuliodd ychydig o amser yn ymweld ag adran gerddoriaeth Croesyceiliog i ddarparu gweithdai ysgrifennu offerynnol a rhoi tiwtorialau cyfansoddi, wrth i’r myfyrwyr weithio ar eu darnau.

Mae clywed eich darnau’n cael eu chwarae’n fyw, nid cael eu chwarae ar feddalwedd cyfansoddi yn unig, yn bwysig i unrhyw gyfansoddwr, a chynlluniwyd y digwyddiad i roi cyfle i fyfyrwyr Croesyceiliog glywed eu darnau’n cael eu perfformio gan gerddorion dawnus.

Dywedodd Tom: "Hoffwn ddiolch i fyfyrwyr adran gerddoriaeth Prifysgol Caerdydd a gymerodd ran mewn recordio fy nghyfansoddiad yn y digwyddiad cyfansoddi Ehangu Mynediad yn gynharach eleni. Mae’r darn y gwnaethant ei recordio wedi cael ei ddewis fel un o’r darnau buddugol yng nghystadleuaeth Ysbrydoli Cyfansoddwyr Ifanc Proms y BBC eleni. Heb roi o’u hamser, lefel uchel y chwarae, a’r ymdrech a wnaed gan bawb i ymarfer a recordio’r darn, nid wyf yn credu y byddwn i wedi ennill.

Young composer web 2"Hoffwn ddiolch yn arbennig i Dr Daniel Bickerton am y cyfle gwych hwn, am fod yn gymaint o ysbrydoliaeth, ac am ei help gyda thiwtorialau cyfansoddi. Hebddo, ni fyddai dim o hyn wedi digwydd!"

Diolchodd Tom hefyd i’r myfyriwr blwyddyn olaf BMus Nathan Dearden am arwain y darn a helpu i ddod â’r cyfan at ei gilydd.

Nawr yn ei 15fed blwyddyn, mae Cystadleuaeth Ysbrydoli Cyfansoddwyr Ifanc Proms y BBC yn darparu llwyfan ar gyfer egin gyfansoddwyr rhwng 12 oed ac 18 oed ledled y DU,  a darparu’r hyn y mae’r rhan fwyaf o gyfansoddwyr yn breuddwydio amdano - y cyfle i gerddorion proffesiynol chwarae eu cerddoriaeth, i’r darn gael ei berfformio yn Proms y BBC a’i ddarlledu ar BBC Radio 3.

Dolenni cysylltiedig

Ysgol Gerddoriaeth
Cystadleuaeth Ysbrydoli Cyfansoddwyr Ifanc Proms y BBC
Lluniau o’r digwyddiad ehangu mynediad
Ysgol Croesyceiliog

Llun 1: Myfyriwr, Tom Daley o Groesyceiliog, gyda rai o chwaraewyr offerynnau taro Caerdydd (gan gynnwys Dr Daniel Bickerton) a helpodd i chwarae ei ddarn

 

Tags

Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol