Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ysgoloriaethau ymchwil GW4 newydd yn hybu hyfforddiant i ôl-raddedigion

15 Tachwedd 2013

GW4+ web

Mae Cynghrair GW4 wedi atgyfnerthu ei ymrwymiad i hyfforddiant ymchwil ôl-raddedig drwy gyflwyno ysgoloriaethau ymchwil ychwanegol i wobr bwysig ar gyfer Partneriaeth Hyfforddi Doethurol (DTP) pum mlynedd.

Caiff cyfanswm o 50 o ysgoloriaethau ymchwil eu hychwanegu gan GW4 at y 140 sy’n bodoli eisoes a ddyfernir gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC) i GW4+ DTP.  Y Bartneriaeth GW4+ oedd eisoes yr un fwyaf o’r rhai a ddyfernir gan NERC a chafodd ei chyhoeddi gan y Gweinidog Prifysgolion a Gwyddoniaeth, David Willetts.

Yn ogystal â phartneriaid craidd GW4 (Prifysgol Bryste, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Caerwysg a Phrifysgol Caerfaddon), mae’r GW4+ DTP yn dod â chonsortiwm o dros 30 o sefydliadau ymchwil, diwydiannol a’r trydydd sector ynghyd er mwyn cyflwyno hyfforddiant arloesol i fyfyrwyr doethuriaeth mewn gwyddor yr amgylchedd.

GW4 web properDywedodd Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd, yr Athro Colin Riordan, Cadeirydd Cyngor GW4: "Mae’r Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol GW4 hon yn dangos sut y gall cydweithio fwyafu’r buddion i bawb dan sylw. Gyda’n gilydd gallwn gynnig i ôl-raddedigion hyfforddiant ymchwil arloesol eang mewn gwyddorau’r amgylchedd hyd at safon ardderchog, a denu’r bobl dalentog fwyaf disglair yn y maes i’n prifysgolion."

Mae’r addewid diweddaraf gan y cynghrair yn dod â chyfanswm yr ysgoloriaethau a gynigir bellach o dan raglen GW4+ DTP i 38 y flwyddyn a bydd yn cofrestru ei myfyrwyr cyntaf ym mis Hydref 2014. Mae GW4+ yn un o 15 DTP i elwa ar fuddsoddiad £100 miliwn NERC mewn hyfforddi myfyrwyr doethuriaeth mewn gwyddor yr amgylchedd a dyma’r mwyaf o’i fath yn y DU.

PenguinDywedodd yr Athro Ian Hall, o Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr: "Rydym wrth ein boddau bod Caerdydd yn rhan o DTP NERC GW4+. Bydd yn ein galluogi i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr y ddaear a’r amgylchedd. Bydd ein myfyrwyr yn ymgymryd â hyfforddiant ymchwil mewn meysydd sy’n mynd i’r afael â rhai o heriau a chyfleoedd byd-eang mwyaf taer y 21ain ganrif. Byddant yn elwa ar hyfforddiant a chymorth ategol gan fusnesau preifat, y sector cyhoeddus a chyrff anllywodraethol, i sicrhau bod graddedigion GW4+ yn arweinwyr y dyfodol o ran diwydiant gwyddonol, y byd academaidd a thu hwnt."

Mae’r rhai sy’n cydweithio ym Mhartneriaeth GW4+ DTP yn cynnwys: Llywodraeth Cymru; Cyfoeth Naturiol Cymru; the British Antarctic Survey, the British Geological Survey, y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg, Plymouth Marine Laboratory, Y Swyddfa Dywydd, yr Amgueddfa Astudiaethau Natur, BHP Billiton, yr Asiantaeth Ymchwil Bwyd a'r Amgylchedd, a Syngenta.

O dan y rhaglen, bydd o leiaf 30 y cant o fyfyrwyr yn gweithio gyda phartneriaid nad ydynt yn rhai academaidd. Y bwriad yw rhoi i fyfyrwyr y profiad gwerthfawr mewn diwydiant sydd ei angen arnynt i ddechrau mewn ystod eang o yrfaoedd.

Dolenni Perthynol

GW4+ DTP