Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Recent news

Scholarship stories Scholarship stories

29/10/13

Hear how our international scholarship students are finding the Cardiff experience

International award for fertility researcher International award for fertility researcher

18/10/13

Dr Michail Nomikos’ research aims to help childless couples

Golau yw’r sbardun ar gyfer switsh marwolaeth celloedd canser Golau yw’r sbardun ar gyfer switsh marwolaeth celloedd canser

16/10/13

Mae pylsiau golau’n sbarduno peptidau a gynlluniwyd i gychwyn llwybr marwolaeth mewn celloedd canseraidd

Distinguished Lecture Distinguished Lecture

14/10/13

Functional imaging of single cells in the living eye

Caerdydd ar y brig ar gyfer ffisiotherapi yn y DU Caerdydd ar y brig ar gyfer ffisiotherapi yn y DU

01/10/13

Mae Canllaw Prifysgolion Da The Times 2014 wedi gosod Prifysgol Caerdydd ar y brig yn y DU ar gyfer ffisiotherapi

Professor O'Donnell Deall lipidau

01/10/13

€3 miliwn i ennill dealltwriaeth newydd o’r rôl y mae brasterau yn ei chwarae yn natblygiad clefyd y galon a dementia

‘Y dwyrain a’r gorllewin yn uno’ yn y frwydr yn erbyn canser ‘Y dwyrain a’r gorllewin yn uno’ yn y frwydr yn erbyn canser

30/09/13

Gallai cyfuno meddygaeth Dsieineaidd a meddygaeth y Gorllewin arwain at driniaethau canser newydd

Hwb i Brifysgol Caerdydd ar drothwy tymor newydd Hwb i Brifysgol Caerdydd ar drothwy tymor newydd

26/09/13

Pump darlithwyr wedi’u penodi trwy gynllun staffio Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cyfoethogi bywyd ar ôl strôc Cyfoethogi bywyd ar ôl strôc

24/09/13

Er gwaethaf y trawma, mae gofalwyr pobl sydd wedi dioddef strôc yn ystyried y profiad gofalu yn gadarnhaol yn gyson

Professor Nicholas Topley Improving survival in dialysis patients

23/09/13

Inflammation identified as reason why only 1 in 10 patients survive beyond 10 years on dialysis.

£14M to support ‘drug hunters’ in Wales £14M to support ‘drug hunters’ in Wales

23/09/13

Cash injection helps Cardiff lead drug discovery and development

Lansio Both Awtistiaeth Lansio Both Awtistiaeth

19/09/13

Both yn uno arbenigwyr i wella canlyniadau ar gyfer awtistiaeth

Snail The overlooked effects of global change

12/09/13

How global change is causing a species mix-up

Mothers of Africa runs Cardiff Mothers of Africa runs Cardiff

06/09/13

University staff raising funds to help reduce maternal mortality rate in Africa

World scientists and clinicians convene to tackle developmental disorders World scientists and clinicians convene to tackle developmental disorders

30/08/13

Cardiff hosts the first international meeting on Neurofibromatoses and Rasopathies

Bird on a stop sign A yw adar yn ufuddhau i’r terfyn cyflymder?

22/08/13

Dr Sarah Perkins yn ymddangos ar BBC Radio Five Live i wneud sylw ar ymchwil newydd

Dr Danny Smith, formerly of the School of Medicine (front) is pictured with Dr Ian Jones, School of Medicine, and Barbara Wilding, Big Lottery at the official launch of the website Beating bipolar disorder

16/08/13

University developed tool goes free on-line

Arf newydd i rwystro’r fasnach ‘cig gwylltir’ Arf newydd i rwystro’r fasnach ‘cig gwylltir’

14/08/13

DNA yn ymuno â’r frwydr yn erbyn hela primatiaid yn anghyfreithlon

Plymio ar ran elusen Plymio ar ran elusen

13/08/13

Yr Athro Julian Halcox yn arwain nofiad ar draws y sianel er budd elusen

Yr Athro Colin Riordan, Is-ganghellor, Prifysgol Caerdydd Beth yw diben prifysgolion?

08/08/13

University View y Western Mail - 8 Awst