Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Recent news

Doctors Lapses in clinicians’ professionalism lead to patient suffering

01/07/13

Study identifies lapses in professionalism behaviours by senior healthcare practitioners as contributing to decline in patient care

Royal seal of approval in Queen’s honours list Royal seal of approval in Queen’s honours list

21/06/13

Alumni, staff and honorary fellows rewarded in Queen’s birthday honours

Pratchett play for Alzheimer's Pratchett play for Alzheimer's

21/06/13

Terry Pratchett novel adapted for stage for Alzheimer’s fundraise

Staff and students at the field centre Rainforests to reefs: new initiatives and continued collaborations

21/06/13

A continuation of world-class education and research in Malaysia

Dr Rhys Jones Dr Rhys Jones goes primetime

19/06/13

Network TV premiere for Rhys Jones’ Wildlife Patrol

Cyhoeddi seren wyddoniaeth gyntaf Cymru Cyhoeddi seren wyddoniaeth gyntaf Cymru

17/06/13

Prif Weinidog Cymru a Gweinidog yr Economi a Gwyddoniaeth yn croesawu niwrofiolegydd o fri rhyngwladol i Gymru

Astudiaeth yn amlygu parasitiaid sy’n achosi clefydau mewn dyfrgwn marw Astudiaeth yn amlygu parasitiaid sy’n achosi clefydau mewn dyfrgwn marw

17/06/13

Astudiaeth yn amlygu parasitiaid sy’n achosi clefydau mewn dyfrgwn marw

MRC Dathlu 100 mlynedd o ddatblygiadau meddygol newydd

12/06/13

Canolfan Ymchwil Feddygol flaenllaw’n agor ei drysau i’r cyhoedd

Professor Alison Kemp Preventing child burns

10/06/13

Child health experts lead new research drive

Athro Steve Ormerod Ffurfio dyfodol ein hamgylchedd

07/06/13

Academyddion o Gaerdydd i gadeirio a chynghori Grŵp Datblygu Gwyddoniaeth y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg (CEH)

Karen Holford Gwobrau Ysbrydoli Cymru y Sefydliad Materion Cymreig

06/06/13

Cydnabod a gwobrwyo dinasyddiaeth weithgar yng Nghymru

Tackling cancer Tackling cancer

04/06/13

University anti-cancer compound shows clinical trial promise

Gwella iechyd babanod sy’n cael eu geni cyn amser Gwella iechyd babanod sy’n cael eu geni cyn amser

03/06/13

Arbenigwyr iechyd plant yn apelio at rieni am help

Gwobr i Arloeswr ym maes Canser Gwobr i Arloeswr ym maes Canser

31/05/13

Yr Athro Malcolm Mason yn derbyn Medal William Farr

New treatment for eczema trialled New treatment for eczema trialled

24/05/13

-£1.2M grant will help Cardiff University scientists determine children most likely to benefit from antibiotics

Cyffuriau newydd yn cael eu datblygu er mwyn trin osteoarthritis Cyffuriau newydd yn cael eu datblygu er mwyn trin osteoarthritis

24/05/13

Mae miliwn o bobl yn mynd i weld eu meddyg teulu ynghylch osteoarthritis bob blwyddyn

Dadansoddi Cyfeirlyfr Diagnostig Seiciatreg Dadansoddi Cyfeirlyfr Diagnostig Seiciatreg

23/05/13

Ymchwilwyr yn ystyried pwy fydd yn cael diagnosis o anhwylder ar y sbectrwm awtistig ar sail y canllawiau iechyd meddwl a gyhoeddwyd yn ddiweddar

Darllen yr Annarllenadwy Darllen yr Annarllenadwy

22/05/13

Bydd ‘sgroliau na ellir eu hagor’ yn datgelu eu cyfrinachau wrth system pelydr-X newydd

Cynnydd mewn diabetes math 2 ymhlith pobl ifanc Cynnydd mewn diabetes math 2 ymhlith pobl ifanc

17/05/13

Astudiaeth yn cadarnhau cynnydd mawr mewn cyflwr gydol oes

Cydweithio i ddatrys dirgelwch salwch meddwl Cydweithio i ddatrys dirgelwch salwch meddwl

17/05/13

Hwb o £5.2 miliwn gan Ymddiriedolaeth Wellcome ar gyfer ymchwil iechyd meddwl