Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Recent news

Cortex cover Astudiaeth hypnosis yn datgelu cyfrinachau parlys anesboniadwy

20/02/13

Nid oes modd cynnal dadansoddiad meddygol o 30% o gleifion â symptomau salwch niwrolegol -hwyrach y gall hypnosis gynnig ateb

Fungi under microscope Treating asthma

19/02/13

Fungi offer new clues in developing treatments

Baby Health of premature babies

18/02/13

Cardiff scientists recruit Welsh parents to improve health

Niall McCann Student adventurer launches ‘Biggest and Baddest’ series

18/02/13

School of Biosciences’ resident adventurer goes in search of world’s largest creatures

Healthcare skills suite opened Healthcare skills suite opened

18/02/13

Enhanced learning for Wales’ healthcare professionals

Earth from space Natur yn dibynnu ar undod byd-eang i atal colli bioamrywiaeth

08/02/13

Gellir cwrdd â thargedau’r Cenhedloedd Unedig ar atal colli bioamrywiaeth dim ond os bydd gwledydd yn cytuno ar system fonitro gyffredin

Professor Alan Clarke Hwb ariannol mawr i helpu trawsnewid therapïau canser

08/02/13

Grant o £2.45 miliwn i wella dealltwriaeth gwyddonwyr o fôn-gelloedd canser

test tubes Tackling Type 1 diabetes

06/02/13

University experts lead new vaccine trials

Injection Peryglon iechyd yn gysylltiedig ag inswlin

04/02/13

Astudiaeth yn canfod y gallai cymryd inswlin i reoli diabetes math 2 roi cleifion mewn ‘mwy o berygl o gymhlethdodau iechyd’.

Teimladau Tawel Teimladau Tawel

31/01/13

Arddangosfa newydd i godi ymwybyddiaeth o awtistiaeth

Prosiect rhywogaethau mewn perygl yn cael cymorth ariannol hanfodol Prosiect rhywogaethau mewn perygl yn cael cymorth ariannol hanfodol

29/01/13

Cyllid i fynd i’r afael â darnio fforestydd, diraddio cynefinoedd a photsio

Supporting clinical excellence Supporting clinical excellence

24/01/13

University team shortlisted for national award

Dr Jennifer Pike Ffosilau mân yn dal atebion i gwestiynau mawr ar y newid yn yr hinsawdd

21/01/13

Mae astudiaeth newydd yn datgelu cofnod unigryw o 12,000 o flynyddoedd o ffosilau algâu morol a allai ddal cliwiau am newid yn yr hinsawdd yn y gorffennol.

Discovering a new role for a breast cancer gene

17/01/13

Targeting Bcl3 could be advantageous in advanced breast cancer to prevent tumours spreading

Tudalen 7 o 7