Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Recent news

Anrhydedd driphlyg i fyfyriwr o’r Ysgol Feddygaeth Anrhydedd driphlyg i fyfyriwr o’r Ysgol Feddygaeth

31/01/14

Thomas Lemon eisoes yn achosi cynnwrf yn ei broffesiwn dewisol

Gwydnwch byd natur yn erbyn y newid yn yr hinsawdd Gwydnwch byd natur yn erbyn y newid yn yr hinsawdd

30/01/14

Gallai effaith y newid yn yr hinsawdd ar greaduriaid y pridd amharu ar allu’r ddaear i amsugno carbon

Gwymon yn ymuno â’r frwydr yn erbyn clefydau Gwymon yn ymuno â’r frwydr yn erbyn clefydau

30/01/14

Gallai rhaglen ymchwil gwerth £5.4 miliwn arwain y ffordd ar gyfer cenhedlaeth newydd o gyffuriau seiliedig ar wymon i drin clefydau sy’n gwrthsefyll gwrthfiotigau

Prestigious Fellowship for Biotechnology Professor Prestigious Fellowship for Biotechnology Professor

29/01/14

Professor John Harwood recognised for his world-leading biotechnology research

breast cancer visualisation Cyffur arbrofol ar gyfer canser y fron

27/01/14

Ymchwilwyr bellach yn gallu atal canser y fron rhag ymledu 80% drwy atal genynnau

Beth sy’n sbarduno sgitsoffrenia? Beth sy’n sbarduno sgitsoffrenia?

23/01/14

Mwtadiadau genetig newydd yn taflu goleuni ar anhwylder

Otter research on film Otter research on film

22/01/14

Online films show the work of Cardiff University Otter Project

The Journal of Physiology pays tribute to Cardiff Professor The Journal of Physiology pays tribute to Cardiff Professor

17/01/14

MRC Professor Ole Petersen recognised for fundamental research contributions

Cardiff Professor shortlisted in inaugural St David Awards Cardiff Professor shortlisted in inaugural St David Awards

17/01/14

Awards recognise people who go above and beyond for Wales

Cynnydd yn y frwydr yn erbyn methiant organau Cynnydd yn y frwydr yn erbyn methiant organau

10/01/14

Prosiect 20 mlynedd yn profi cysylltiad rhwng llid a niwed i organau

Ethol pennaeth Deoniaeth Cymru yn Llywydd Academi’r Addysgwyr Meddygol Ethol pennaeth Deoniaeth Cymru yn Llywydd Academi’r Addysgwyr Meddygol

09/01/14

Dewis yr Athro Derek Gallen i arwain corff proffesiynol ar gyfer athrawon clinigol

Deon Meddygaeth Newydd Deon Meddygaeth Newydd

02/01/14

Yr Athro John Bligh yn cymryd yr awenau yn yr Ysgol Meddygaeth

Ffocws newydd ar gyfer optometreg Ffocws newydd ar gyfer optometreg

02/01/14

Yr Athro Marcela Votruba yw Pennaeth newydd yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg

BRAINTRAIN BRAINTRAIN

25/11/13

Cardiff leads €5.9M project to test Neurofeedback technique

Re-thinking cancer treatment Re-thinking cancer treatment

15/11/13

Trial to improve treatment in oesophageal cancer patients

New professorial role first for Wales New professorial role first for Wales

15/11/13

Lecturer appointed to new role in Clinical Nursing Practice Research at Florence Nightingale Foundation

Gwobr am fodel ysgyfaint a grëwyd gyda meinweoedd dynol Gwobr am fodel ysgyfaint a grëwyd gyda meinweoedd dynol

13/11/13

Caerdydd yn cael cydnabyddiaeth am amlygu ffordd o asesu gwenwyn nad yw’n defnyddio profion ar anifeiliaid

Cymrodoriaeth i ffurfio arweinwyr GIG y dyfodol Cymrodoriaeth i ffurfio arweinwyr GIG y dyfodol

12/11/13

Rheolwyr clinigol dan hyfforddiant yn cael hyfforddiant yn y gwaith gan gyfarwyddwyr meddygol yn y GIG

Darlith wadd seren y Llewod, Dr Jamie Roberts Darlith wadd seren y Llewod, Dr Jamie Roberts

11/11/13

Dr Jamie Roberts, seren rygbi a chyn-fyfyriwr Caerdydd, yn dychwelyd o Baris i drafod jyglo chwaraeon elit ac astudio

New hope for dialysis patients as “Immune-fingerprints” discovered New hope for dialysis patients as “Immune-fingerprints” discovered

01/11/13

Body’s immune response indicates type of infection and which antibiotics to use

Tudalen 1 o 7