Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Canolfan Newyddion

21 Hyd 2014

Trawsnewid bywydau drwy gynllun cymunedol mwyaf uchelgeisiol erioed y Brifysgol

 

Mae pum prosiect i drawsnewid bywydau o dde Cymru i Affrica is-Sahara wedi cael eu dadorchuddio fel rhan o gynllun mwyaf uchelgeisiol erioed Prifysgol Caerdydd i gymunedau.

Bydd y Brifysgol yn gweithio gyda chymunedau ar faterion fel mynd i'r afael â thlodi, gan roi hwb i'r economi, a gwella iechyd, addysg a lles.

Darllenwch mwy

Arloesedd y Brifysgol yn tanio twf economaidd yng Nghymru Arloesedd y Brifysgol yn tanio twf economaidd yng Nghymru

02/10/2014

Buddsoddi £300m mewn pedwar adeilad newydd

Un o bob deg presgripsiwn gwrthfiotig 'yn methu' Un o bob deg presgripsiwn gwrthfiotig 'yn methu'

26/09/2014

Mae astudiaeth 20 mlynedd yn dangos cynnydd yn y cyfraddau lle mae gwrthfiotigau'n methu trin heintiau cyffredin

Mwy o Newyddion

Directory of Expertise: Find experts for media comment

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein

Experimental work involving animals