Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Canolfan Newyddion

22 Medi 2014

Partneriaeth lwyddiannus

 A winning partnership_web

Mae’r Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan heddiw (dydd Llun, 22 Medi) wedi llofnodi cytundeb gyda Phrifysgol Leuven a gynlluniwyd i hybu incwm ymchwil, creu cydweithrediadau ymchwil newydd a chynnig mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr a staff i astudio a dysgu dramor.

Mae'r Cytundeb Cydweithredu yn adeiladu ar gydweithio academaidd sydd yn bodoli eisoes gyda phrifysgol fwyaf Gwlad Belg ac, yn ystod y pum mlynedd nesaf, bydd yn creu mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr a'r gymuned academaidd ehangach i gael profiad o astudio ac addysgu dramor.

Darllenwch mwy

Gwella cydraddoldeb o ran y rhywiau yn y celfyddydau Gwella cydraddoldeb o ran y rhywiau yn y celfyddydau

16/09/2014

Y Brifysgol yn cael ei chydnabod am ei hymroddiad i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth

Diogelu’r Orang-Wtang sydd mewn perygl Diogelu’r Orang-Wtang sydd mewn perygl

16/09/2014

Ymchwil newydd yn archwilio sut i wella coridorau gwyrdd mewn amgylchedd sy’n newid yn gyflym

Mwy o Newyddion

Fideo

Prifysgol Caerdydd a'r Iaith Gymraeg

Gwyliwch fyfyrwyr a staff Prifysgol Caerdydd yn rhannu eu profiad o ddefnyddio'r iaith Gymraeg fel rhan o'u gwaith ac astudiaethau.

Gwyliwch mwy o fideos


Directory of Expertise: Find experts for media comment

Darllenwch rifyn diweddaraf Cardiff News ar-lein

Experimental work involving animals