Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Rhyngwladol Diweddar

Chinese New Year 2013 Chinese New Year 2013

08/02/13

Cardiff Confucius Institute joins Welsh celebrations

Prosiect rhywogaethau mewn perygl yn cael cymorth ariannol hanfodol Prosiect rhywogaethau mewn perygl yn cael cymorth ariannol hanfodol

29/01/13

Cyllid i fynd i’r afael â darnio fforestydd, diraddio cynefinoedd a photsio

Professor Colin Riordan Dyfodol ar-lein newydd ar gyfer dysgu: Partneriaeth Caerdydd â Futurelearn

17/01/13

Yr Athro Colin Riordan, Is-ganghellor yn amlinellu Futurelearn

Ysgolorion Fulbright Dychweliad Ysgolorion Fulbright

17/01/13

Caerdydd yn croesawu ysgolorion dawnus o’r Unol Daleithiau

World-leading Masters in Education module launched World-leading Masters in Education module launched

10/01/13

Education Minister welcomes first cohort of teachers to flagship Masters programme

Cyd-heintiad a rheoli clefydau Cyd-heintiad a rheoli clefydau

09/01/13

Astudiaeth newydd yn nodi arwyddocâd cyd-heintiad mewn rheoli clefydau

Amsterdam yn cael cymorth Caerdydd er mwyn mynd i’r afael â thrais Amsterdam yn cael cymorth Caerdydd er mwyn mynd i’r afael â thrais

10/12/12

Mewn ymgais i leihau ymddygiad treisgar, mae llywodraeth yr Iseldiroedd wedi mabwysiadu model atal trais a ddyluniwyd gan y Brifysgol.

Chinese medics arrive in Cardiff Chinese medics arrive in Cardiff

30/11/12

First Capital Medical University (CMU) postgraduates share skills and knowledge

Sharing our knowledge with China Sharing our knowledge with China

30/10/12

University hosts prestigious UK-China Forum

Hyrwyddo ein cysylltiadau â Tsieina Hyrwyddo ein cysylltiadau â Tsieina

18/10/12

Y Brifysgol yn croesawu uwch swyddogion o Lysgenhadaeth Tsieina

Ffocws newydd ar Tsieina Ffocws newydd ar Tsieina

16/10/12

Sefydliad Confucius Caerdydd i ddatblygu cynlluniau newydd ar gyfer cydweithio

Honorary Consul for India Honorary Consul for India

11/10/12

University Council member appointed to post

Professor Colin Riordan charts the success of Cardiff University Professor Colin Riordan charts the success of Cardiff University

11/10/12

New Vice-Chancellor charts the University's success

“Un o’r goreuon ym Mhrydain” “Un o’r goreuon ym Mhrydain”

08/10/12

Canllaw’r Sunday Times i Brifysgolion 2013

dental student Minister officially opens community dental unit

08/10/12

School of Dentistry’s second Primary Care Dental Unit officially opens

Bydd Wyrdd Bydd Wyrdd

03/10/12

Myfyrwyr sy’n cymell gwyrddni yn annog Caerdydd i helpu i arbed y fforest law.

Record levels of student satisfaction Record levels of student satisfaction

27/09/12

University records highest overall student satisfaction in National Student Survey (NSS)

Dyfarniadau amryfal ar gyfer ymchwil i ganser y fron yn yr ysgol biowyddorau Dyfarniadau amryfal ar gyfer ymchwil i ganser y fron yn yr ysgol biowyddorau

27/09/12

Mae TRAIL therapiwtig posibl yn erbyn canser y fron yn ‘ymddatod’ (ar y dde) ‘sfferau tiwmor’ canser y fron (ar y chwith) a dyfwyd yn y labordy.

Partneriaeth cyfryngau digidol Partneriaeth cyfryngau digidol

26/09/12

Gradd meistr newydd gan Brifysgol Caerdydd a Guardian News & Media

Galwadau i ddiwygio Menter ar y Cyd Galwadau i ddiwygio Menter ar y Cyd

25/09/12

Myfyrwyr Ysgol y Gyfraith yn casglu tystiolaeth ar gyfer ymgyrch

Japanese Earthquake - Information for Staff and Students

Nobel Prize for Medicine awarded to Professor Sir Martin Evans

Cardiff University on Futurity
Focus on  - Cardiff China