Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Rhyngwladol Diweddar

Scholarship stories Scholarship stories

29/10/13

Hear how our international scholarship students are finding the Cardiff experience

Vice-Chancellor honoured Vice-Chancellor honoured

22/10/13

Professor Colin Riordan receives Honorary Professorship from Peking University

CAS Delegation Arddangos rhagoriaeth wyddonol

24/06/13

Cynrychiolwyr o Academi Gwyddorau Tsieina yn ymweld â Phrifysgol Caerdydd

Staff and students at the field centre Rainforests to reefs: new initiatives and continued collaborations

21/06/13

A continuation of world-class education and research in Malaysia

Working with China Working with China

04/06/13

Xiamen University leaders visit Cardiff

football hitting the back of a goal Y Cysylltiad â Dinas Caerdydd

17/04/13

Mae Prifysgol Caerdydd yn croesawu dyrchafiad Dinas Caerdydd i’r Uwch Gynghrair

Go Global logo Go Global 2013

14/02/13

A week-long series of student-led events showcasing culture and diversity

Chinese New Year 2013 Chinese New Year 2013

08/02/13

Cardiff Confucius Institute joins Welsh celebrations

Prosiect rhywogaethau mewn perygl yn cael cymorth ariannol hanfodol Prosiect rhywogaethau mewn perygl yn cael cymorth ariannol hanfodol

29/01/13

Cyllid i fynd i’r afael â darnio fforestydd, diraddio cynefinoedd a photsio

Professor Colin Riordan Dyfodol ar-lein newydd ar gyfer dysgu: Partneriaeth Caerdydd â Futurelearn

17/01/13

Yr Athro Colin Riordan, Is-ganghellor yn amlinellu Futurelearn

Ysgolorion Fulbright Dychweliad Ysgolorion Fulbright

17/01/13

Caerdydd yn croesawu ysgolorion dawnus o’r Unol Daleithiau

World-leading Masters in Education module launched World-leading Masters in Education module launched

10/01/13

Education Minister welcomes first cohort of teachers to flagship Masters programme

Cyd-heintiad a rheoli clefydau Cyd-heintiad a rheoli clefydau

09/01/13

Astudiaeth newydd yn nodi arwyddocâd cyd-heintiad mewn rheoli clefydau

Amsterdam yn cael cymorth Caerdydd er mwyn mynd i’r afael â thrais Amsterdam yn cael cymorth Caerdydd er mwyn mynd i’r afael â thrais

10/12/12

Mewn ymgais i leihau ymddygiad treisgar, mae llywodraeth yr Iseldiroedd wedi mabwysiadu model atal trais a ddyluniwyd gan y Brifysgol.

Chinese medics arrive in Cardiff Chinese medics arrive in Cardiff

30/11/12

First Capital Medical University (CMU) postgraduates share skills and knowledge

Sharing our knowledge with China Sharing our knowledge with China

30/10/12

University hosts prestigious UK-China Forum

Hyrwyddo ein cysylltiadau â Tsieina Hyrwyddo ein cysylltiadau â Tsieina

18/10/12

Y Brifysgol yn croesawu uwch swyddogion o Lysgenhadaeth Tsieina

Ffocws newydd ar Tsieina Ffocws newydd ar Tsieina

16/10/12

Sefydliad Confucius Caerdydd i ddatblygu cynlluniau newydd ar gyfer cydweithio

Honorary Consul for India Honorary Consul for India

11/10/12

University Council member appointed to post

Professor Colin Riordan charts the success of Cardiff University Professor Colin Riordan charts the success of Cardiff University

11/10/12

New Vice-Chancellor charts the University's success

Japanese Earthquake - Information for Staff and Students

Nobel Prize for Medicine awarded to Professor Sir Martin Evans

Cardiff University on Futurity
Focus on  - Cardiff China