Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Rhyngwladol Diweddar

“Un o’r goreuon ym Mhrydain” “Un o’r goreuon ym Mhrydain”

08/10/12

Canllaw’r Sunday Times i Brifysgolion 2013

dental student Minister officially opens community dental unit

08/10/12

School of Dentistry’s second Primary Care Dental Unit officially opens

Bydd Wyrdd Bydd Wyrdd

03/10/12

Myfyrwyr sy’n cymell gwyrddni yn annog Caerdydd i helpu i arbed y fforest law.

Record levels of student satisfaction Record levels of student satisfaction

27/09/12

University records highest overall student satisfaction in National Student Survey (NSS)

Dyfarniadau amryfal ar gyfer ymchwil i ganser y fron yn yr ysgol biowyddorau Dyfarniadau amryfal ar gyfer ymchwil i ganser y fron yn yr ysgol biowyddorau

27/09/12

Mae TRAIL therapiwtig posibl yn erbyn canser y fron yn ‘ymddatod’ (ar y dde) ‘sfferau tiwmor’ canser y fron (ar y chwith) a dyfwyd yn y labordy.

Partneriaeth cyfryngau digidol Partneriaeth cyfryngau digidol

26/09/12

Gradd meistr newydd gan Brifysgol Caerdydd a Guardian News & Media

Galwadau i ddiwygio Menter ar y Cyd Galwadau i ddiwygio Menter ar y Cyd

25/09/12

Myfyrwyr Ysgol y Gyfraith yn casglu tystiolaeth ar gyfer ymgyrch

Cymru ar frig y dosbarth Cymru ar frig y dosbarth

24/09/12

Lansio gradd Meistr mewn Addysg newydd

Cyfres o Gyngherddau Cyfres o Gyngherddau

24/09/12

Yr Ysgol Gerdd yn cyhoeddi’r arlwy ar gyfer 2012-13

Ysgrifennydd Parhaol newydd Llywodraeth Cymru Ysgrifennydd Parhaol newydd Llywodraeth Cymru

24/09/12

Penodi Cyfarwyddwr o’r Brifysgol yn brif was sifil

Adventures on a Tuk Tuk Adventures on a Tuk Tuk

05/09/12

We met the Co-founders of the Tuk Tuk Educational Trust

Udita Bhalla Myfyriwr o New Delhi yn ennill Ysgoloriaeth y Jiwbilî

20/08/12

Mae myfyriwr dawnus wedi ennill Ysgoloriaeth y Jiwbilî i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Tuk Tuk logo Ymgais record y byd Tuk Tuk

15/08/12

Y Brifysgol yn cefnogi taith myfyriwr o Gaerdydd o gwmpas y byd

Disgyblion o Gymru ochr yn ochr â chyd-ddisgyblion o Tsieina Disgyblion o Gymru ochr yn ochr â chyd-ddisgyblion o Tsieina

10/07/12

Sefydliad Confucius yn mynd â phlant o Gaerdydd ar ymweliad i Tsieina

landslide Tirlithriad yn Wganda

29/06/12

Yn ystod taith i Wganda ar ran Vale fôr Africa gwelodd yr Athro Tim Wess, Dirprwy Is-ganghellor Ystadau, olion y tirlithriadau a ddinistriodd dri phentref ar lechweddau Mynydd Elgon.

impact Darganfod y crater ardrawiad hynaf erioed

28/06/12

Gwyddonydd o Gaerdydd yn helpu i ddatgelu tystiolaeth o wrthdrawiad yn yr Ynys Las

group photograph Croesawu myfyrwyr Fulbright i Gymru

26/06/12

Caerdydd yn cynnal ail Sefydliad Haf ar y cyd ar gyfer myfyrwyr blaenllaw o’r UD

Ymweliad cyntaf NAFA â Chymru Ymweliad cyntaf NAFA â Chymru

25/05/12

Y Brifysgol yn westai i Gynghorwyr yn ystod eu hymweliad cyntaf â Chymru i hybu cysylltiadau â sefydliadau yn yr UD

Dathlu rhagoriaeth ryngwladol Dathlu rhagoriaeth ryngwladol

14/05/12

Digwyddiad ar gyfer ysgolorion yn nodi cyfraniad academaidd a diwylliannol y gymuned myfyrwyr rhyngwladol

Rhannu doniau gyda Tsieina Rhannu doniau gyda Tsieina

08/05/12

Dau sefydliad ar y cyd newydd yn brwydro yn erbyn clefydau

Japanese Earthquake - Information for Staff and Students

Nobel Prize for Medicine awarded to Professor Sir Martin Evans

Cardiff University on Futurity
Focus on  - Cardiff China