Skip to content
Skip to navigation menu

English

RSS

Newyddion Rhyngwladol Diweddar

Triniaeth arloesol yn ymestyn i Tsieina Triniaeth arloesol yn ymestyn i Tsieina

01/11/11

Cytundeb newydd ar gyfer canser y fron gydag ysbyty blaenllaw yn Tsieina

Santander yn adnewyddu cytundeb â Chaerdydd Santander yn adnewyddu cytundeb â Chaerdydd

28/10/11

Cyllid ar gyfer ysgoloriaethau a dyfarniadau i staff a myfyrwyr

International students at the Welcome Evening International and Erasmus welcome evening

18/10/11

Annual welcome event is held at the Heath Park Campus

Lightning bolt Datblygiadau ym maes ymchwil am fellt

13/10/11

Labordy Mellt Morgan-Botti yn agor yn y Brifysgol

World leaders in the field of stem cells Arloeswyr bôn-gelloedd yn trafod torri tir newydd

11/10/11

Cynhadledd ryngwladol yn cael cefnogaeth Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop

Mark Thomas Llwyddiant cyfansoddi

16/09/11

Enwebu myfyriwr graddedig ar gyfer Gwobr Emmy yn y Celfyddydau Creadigol

Autumn festival Festival showcase for Welsh pupils’ Chinese skills

16/09/11

Chinese Mid-Autumn Festival celebrated at the University

Kyle Grant Cyfle arallfydol i Kyle

01/09/11

Myfyriwr y biowyddorau yn mynd i weithio gyda rhaglen ymchwil NASA i’r gofod dwfn

Krik Amddiffyn primatiaid

28/07/11

Mentrau cadwraeth newydd wedi’u lansio ym Morneo

Symposium Chinese experts debate science governance at Cardiff

28/07/11

Influential symposium organised by Cesagen

Welsh Super Cup Welsh Super Cup

22/07/11

University hosts leading international youth football tournament

Yr Athro Graham Hutchings Anrhydedd Ewropeaidd

14/07/11

Gwobr Ffrengig-Brydeinig SCF 2011

Yr Athro Howard Jones Troseddegwr Caribïaidd arloesol yn ysbrydoli bwrsariaeth

14/07/11

Cynnig ar gyfer myfyrwyr Caribïaidd a Gaianaidd er cof am y diweddar Athro Howard Jones

Confucius classroom Global network helps develop Confucius Classrooms

06/07/11

Confucius Institute creating education hubs across Wales

crocodile Atal ymosodiadau gan grocodeilod

30/06/11

Rhaglen dagio newydd trwy gyfrwng lloeren yng Nghanolfan Maes Danau Girang

Fulbright Myfyrwyr Americanaidd rhagorol yn cyrraedd

28/06/11

Bydd Sefydliad Haf Fulbright cyntaf Cymru’n astudio treftadaeth ddiwylliannol a diwydiannol y genedl

Medical links Medical links with China

24/06/11

Delegation explores new ways of strengthening links

Banteng Ar drywydd Banteng yn Borneo

14/06/11

Ymchwilwyr yn gobeithio diogelu gwartheg gwyllt sydd mewn perygl

Cardiff team in Japan Mynd i’r afael ag anhwylderau hwyliau

05/05/11

Arbenigwyr o Siapan yn dilyn esiampl Caerdydd

Confucius Cynnwys Tsieinëeg yng nghwricwlwm yr ysgolion

04/04/11

Sefydliad Conffiwsiws yn arwain cynhadledd i Gymru gyfan

Japanese Earthquake - Information for Staff and Students

Nobel Prize for Medicine awarded to Professor Sir Martin Evans

Cardiff University on Futurity
Focus on  - Cardiff China