Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y Ganolfan Cyfryngau

Yr adran hon yw ein rhith gnolfan cyfryngau, sy’n darparu gwybodaeth, dolenni a chysylltiadau ar gyfer newyddiadurwyr.

Rydym yn croesawu’r diddordeb yn ein gwaith gan newyddiadurwyr a sefydliadau newyddion yn fyd-eang. Rydym yn cydnabod y rhan bwysig y gall y cyfryngau ei chwarae wrth drosglwyddo ein harloesedd, menter, cyflawniadau a dyheadau, ac rydym yn ceisio hwyluso’r gwaith hwn pryd bynnag y bo modd.

Datganiadau newyddion i’r cyfryngau
Datganiadau diweddaraf Prifysgol Caerdydd i’r cyfryngau

Cyfeiriadur Arbenigedd
Modd i gysylltu’n uniongyrchol â’n staff academaidd sy’n fodlon darparu sylwadau arbenigol

Prifysgol Caerdydd yn y Newyddion
Sylw gan y cyfryngau i weithgareddau Prifysgol Caerdydd

Datganiadau i'r Cyfryngau
Datganiadau ar ran y Brifysgol

Manylion Cyswllt Cysylltiadau Cyhoeddus
Cysylltu â’r tîm Cysylltiadau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cysylltiadau Cyhoeddus
Gwybodaeth i’r staff a’r cyfryngau


Cofiwch fod modd i chi gael y newyddion diweddaraf o Brifysgol Caerdydd yn eich Darllenydd Cyflenwad RSS

Prif Gyflenwad Sianel Newyddion RSS

Datganiadau Newyddion i’r Cyfryngau

Beth yw cyflenwadau newyddion?

Mae cyflenwadau newyddion yn eich caniatáu i ddarllen newyddion ac eitemau eraill sydd wedi’u cyhoeddi yn syth ar ôl eu cyhoeddi heb orfod ymweld â’r gwefannau sy’n cyhoeddi’r cyflenwadau. Yn aml, cyfeirir at gyflenwadau fel RSS, sef acronym o’r term Saesneg Really Simple Syndication.

Sut ydw i’n defnyddio cyflenwadau?

Fel arfer, bydd cyflenwadau newyddion yn cael eu darllen wrth ddefnyddio darn o feddalwedd sy’n cael ei alw’n ddarllenydd newyddion. Mae hwn yn gwirio pob un o’r cyflenwadau’n awtomatig ac yn caniatáu i chi ddarllen yr eitemau sydd wedi’u cyhoeddi. Mae ambell ddarllenydd newyddion yn hygyrch trwy borwyr ac mae eraill yn rhaglenni sydd wedi’u gosod ar eich cyfrifiadur.

RSS yn MWE

Os ydych chi’n fyfyriwr neu’n aelod o'r staff, cofiwch fod modd ychwanegu cyflenwadau RSS at eich porth MWE. Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â hyn ar dudalennu Cymorth MWE.

Directory of Expertise: Find experts for media comment