Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y frech goch a chlwy’r pennau: cyngor, triniaeth a brechu

Rhoddwyd gwybod i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd bod myfyriwr wedi cael cadarnhad bod ganddo achos o’r frech goch. Hefyd, mae’r Brifysgol wedi cadarnhau nifer fach o achosion o glwy’r pennau ers mis Medi diwethaf.

Dilynwyd arweiniad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i atal yr haint rhag lledaenu. Mae’r Brifysgol yn gweithio’n agos gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i roi cymorth priodol i staff a myfyrwyr sydd ag achosion tybiedig o’r frech goch ac mae’n cefnogi menter gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i frechu myfyrwyr.

Nid oes brigiad yng Nghaerdydd ar hyn o bryd a’r ffordd fwyaf effeithiol o atal yr haint rhag lledaenu yw imiwneiddio cynifer o unigolion â phosibl.

Caiff myfyrwyr eu hannog i gysylltu â’u meddyg teulu cyn gynted â phosibl i asesu eu statws imiwneiddio a threfnu cael y brechiad MMR, os yw eu meddyg teulu’n cynghori hynny.

Hefyd, dylai myfyrwyr sy’n amau eu bod wedi dal y frech goch gysylltu â’u meddyg teulu ar unwaith, a hynny dros y ffôn yn y lle cyntaf.

I ategu’r gwasanaeth gan feddygon teulu, mae’r Brifysgol yn cynnal gwasanaeth iechyd sy’n rhoi cyngor ac arweiniad ar y frech goch a chlwy’r pennau - cewch fwy o wybodaeth drwy ddilyn y ddolen hon.

Mae cyngor ar y frech goch a chlwy’r pennau i’w gael hefyd trwy gysylltu ag Iechyd Cyhoeddus Cymru.