Skip to content
Skip to navigation menu

English

Datganiad Bod yn Agored gydag Ymchwil ar Anifeiliaid

Ymunodd Prifysgol Caerdydd gydag eraill yn sector biowyddoniaeth y DU fel llofnodwr y Datganiad Bod yn Agored.

Mae’r sector gwyddorau bywyd yn y rheng flaen wrth ddatblygu triniaethau a gwellhad sy’n torri tir newydd ac sy’n trawsnewid bywydau dynion ac anifeiliaid. I wneud hyn mae angen i ni gynyddu dealltwriaeth o swyddogaethau biolegol normal a chlefydau. Ble mae’n bosibl defnyddiwn gelloedd wedi eu tyfu mewn labordai, modelau cyfrifiadurol a gwirfoddolwyr dynol. Pan nad yw hyn yn bosibl, gall y gwaith ymchwil ddefnyddio anifeiliaid. Pan mae’n rhaid i ni ddefnyddio anifeiliaid, ceisiwn ostwng y nifer sydd eu hangen a datblygu dulliau amgen hyfyw.          

Mae derbyniad y cyhoedd o ddefnyddio anifeiliaid mewn gwaith ymchwil wedi bod yn gryf yn ystod y degawd diwethaf. Mae archwiliadau cyhoeddus hefyd wedi chwarae rhan hanfodol wrth adeiladu un o’r fframweithiau moesegol mwyaf blaenllaw yn y byd yn gefn i’n gwaith ymchwil, sy’n sicrhau ei fod yn cwrdd â’r safonau lles uchaf, gan ddefnyddio anifeiliaid yn unig pan nad oes dewis arall.

Mae’n hyder yn ein gwaith ymchwil yn dibynnu ar y gymuned wyddonol yn cofleidio agwedd agored a chymryd rhan mewn sgyrsiau cyfredol am paham a sut y defnyddir anifeiliaid mewn gwaith ymchwil a’r lles sy’n deillio o hyn. Rydym angen parhau i ddatblygu deialog agored rhwng y gymuned ymchwil a’r cyhoedd.

Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn ymroi i weithio gyda’n gilydd i sefydlu Concordat fydd yn datblygu egwyddorion bod yn agored, camau ymarferol ac amcanion mesuradwy fydd yn tanategu dull mwy tryloyw o waith ymchwil ar anifeiliaid.   

 

Declaration-on-Openness-201

Dolenni cysylltiol

Research involving animals