Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffilmio yn y Brifysgol

Gall Prifysgol Caerdydd gynnig dewis eang o leoliadau allanol ar gyfer ffilmio masnachol a ffilmio nad yw’n fasnachol. Mae gan ein hystâd nodedig adeiladau traddodiadol sy’n dyddio o ddechrau’r ugeinfed ganrif gan benseiri fel George Caroe a Harris & Moodie ynghyd â’r Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg, sef adeilad a gwblhawyd yn 2008.

Mae’r Brifysgol y gweithio gyda Chomisiwn Sgrîn Cymru, sef gwasanaeth sy’n cynnig cymorth a chyngor am ddim ac sy’n rhan o gangen Llywodraeth Cynulliad Cymru, Busnes Creadigol Cymru.

Mae modd gweld rhai o leoliadau Prifysgol Caerdydd yn: www.cardiff.ac.uk/about/photosviews/360views/

Ymhlith cynyrchiadau adnabyddus a gafodd eu ffilmio ar ein tir yn y gorffennol mae un o ffilmiau Harry Potter a chyfresi teledu fel Crash, Sarah-Jayne Adventures, Doctor Who, Torchwood a Sherlock.

Mae tîm Cysylltiadau Cyhoeddus yn cydlynu ceisiadau am leoliadau i’r Brifysgol. Bydd yn gwneud yn siŵr fod y trefniadau’n hwylus i’r cwmni cynhyrchu ac yn achosi cyn lleied o anhrefn â phosibl i staff a myfyrwyr.

Ffilmio nad yw’n fasnachol

Byddwch cystal â chysylltu â’r Swyddfa Cysylltiadau Cyhoeddus os ydych chi’n dymuno ffilmio eitem newyddion yn y Brifysgol neu os ydych chi’n fyfyriwr sydd am ffilmio ar y campws fel rhan o waith prosiect. Bydd yn cydgysylltu ag adrannau eraill yn y Brifysgol er mwyn ceisio’r caniatadau perthnasol.

Ffilmio masnachol

Os hoffech wneud ymholiadau ynglŷn â ffilmio cynyrchiadau ar raddfa fawr neu gynyrchiadau masnachol yn y Brifysgol, byddwch cystal â darllen y Rhestr Wirio Ffilmio cyn cysylltu â’r Swyddfa Cysylltiadau Cyhoeddus i drafod lleoliadau a ffioedd. Rhaid cytuno ar gontract a’i lofnodi cyn gall ffilmio ddigwydd.

Dylid cyfeirio pob ymholiad at yr Uned Ffilm, Swyddfa Cysylltiadau Cyhoeddus.

E: film@cardiff.ac.uk

Ff: 02920 879013

Rhestr Wirio Ffilmio