Skip to content
Skip to navigation menu

English

2008

Innovative partnerships recognised

13/05/2008

A company working in partnership with the University to develop a new drug for shingles has been recognised at the Cardiff University Innovation Awards.

Professor Roger Falconer with a model of the Severn Estuary Modelling the impact of the Severn Tidal Power Project

10/05/2008

Welsh Assembly Government Environment Minister unveils Severn Estuary model

Girl breaking cigarette Gostwng ysmygu ymysg pobl yn eu harddegau

09/05/2008

Astudiaeth yn dangos effeithiolrwydd strategaeth cyfoedion

Rhodri Morgan nrhydeddu “un o epidemologwyr mwyaf y byd”

09/05/2008

Y Prif Weinidog yn croesawu Cadair Cochrane mewn Iechyd Cyhoeddus

Coccolithophores Darganfyddiad annisgwyl ymhlith planhigion cefnforol

08/05/2008

Cynhyrchu mwy o sialc wrth i garbon deuocsid gynyddu

Flock of birds Cymhwyso e-Wyddoniaeth at broblemau amgylcheddol Prosiect Gwylio Bywyd yn anelu at fynd i’r afael â’r ‘chweched argyfwng diflaniad’

07/05/2008

Mae’r Ysgol Gyfrifiadureg yn chwarae rhan allweddol mewn menter Ewropeaidd i ymladd diflaniad rhywogaethau planhigion ac anifeiliaid oherwydd ymyrraeth dynion dros y byd i gyd.

Comet A roddodd ‘bowns’ cysawd yr haul ddiwedd ar y deinosoriaid?

03/05/2008

Astudiaeth newydd yn awgrymu bod bombardiad newydd o sêr cynffon i ddod

Dr Chambers (left) and Dr Sumner at the CUBRIC building Seicolegwyr ymhlith y medalau

02/05/2008

Llwyddiant dwbl i ymchwil ar olwg a gwybyddiaeth

Tudalen 2 o 2

2008