Skip to content
Skip to navigation menu

English

2008

Field course goes live from Kenya

11/08/2008

Up close with snakes and crocodiles

Dr Arwyn Tomos Jones Gwyddonydd o Brifysgol Caerdydd yn traddodi prif ddarlith wyddonol yr Eisteddfod

09/08/2008

Bôn-gelloedd – y wyddoniaeth a’r cyfyng-gyngor moesegol

Hywel Griffiths Cyhoeddi Enillydd Coron yr Eisteddfod

06/08/2008

Cyflwyno coron wedi’i noddi gan y Brifysgol mewn seremoni draddodiadol

Sir Martin Evans at the Eisteddfod Ysbrydolwch bobl ifanc i astudio gwyddoniaeth,

06/08/2008

Mae’r Athro Syr Martin Evans yn holi sut yr ydym yn mynd ati i annog y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr.

Eisteddfod crown Arddangosfa ryngweithiol yn yr Eisteddfod Genedlaethol

01/08/2008

Bydd gan y Brifysgol safle blaenllaw ar y Maes, wrth ymyl i’r Babell Wyddoniaeth a Thechnoleg, gan gyflwyno arddangosiadau rhyngweithiol difyr i’r ifanc

Tudalen 2 o 2

2008