Skip to content
Skip to navigation menu

English

2008

Sail newydd wedi’i chanfod ar gyfer methiant tamoxifen Sail newydd wedi’i chanfod ar gyfer methiant tamoxifen

04/12/2008

Datgelu effaith cyffuriau a oedd yn anhysbys yn flaenorol.

Newid yn yr hinsawdd yn arwain at broblemau i afonydd asidiedig Newid yn yr hinsawdd yn arwain at broblemau i afonydd asidiedig

03/12/2008

Mae tywydd gwlyb yn rhwystro adferiad rhag effeithiau glaw asid.

Y Brifysgol i chwarae rôl amlwg wrth ddatgloi pŵer hydrogen Y Brifysgol i chwarae rôl amlwg wrth ddatgloi pŵer hydrogen

02/12/2008

Caerdydd yn ymuno â’r consortiwm Cyflwyno Hydrogen Cynaliadwy

Athro yn y Gyfraith Prifysgol Caerdydd yn cyhoeddi adroddiad amserol ar ffioedd wrth gefn Athro yn y Gyfraith Prifysgol Caerdydd yn cyhoeddi adroddiad amserol ar ffioedd wrth gefn

02/12/2008

Adroddiad yn dweud na fyddai ffioedd wrth gefn yn difetha’r system gyfiawnder

Arolwg staff yn datgelu boddhad mawr – a meysydd i’w gwella Arolwg staff yn datgelu boddhad mawr – a meysydd i’w gwella

01/12/2008

Cyhoeddi canlyniadau arolwg cynhwysfawr

Cofio Archie Cofio Archie

01/12/2008

Daeth darlun cyfareddol a chymhleth o’r Athro Archie Cochrane i’r amlwg wrth i feddygon, haneswyr, gwleidyddion amlwg a chyn-gydweithwyr ymgasglu yn y Brifysgol i gofio un o’r ffigurau mwyaf arwyddocaol yn hanes gofal iechyd.

Give the gift of Learning this Christmas

28/11/2008

Cardiff Centre for Lifelong Learning offers a gift with a difference

Pobl anabl yn fwy tebygol o brofi bwlio ac aflonyddu yn y gwaith Pobl anabl yn fwy tebygol o brofi bwlio ac aflonyddu yn y gwaith

28/11/2008

Mae ymchwil Ysgol y Gwyddorau’n datgelu lefelau gelyniaeth a negyddoldeb yn y gweithle i bobl anabl.

Gweinidog dros Iechyd yn agor swît radiograffi ‘rithwir’ newydd Gweinidog dros Iechyd yn agor swît radiograffi ‘rithwir’ newydd

28/11/2008

Myfyrwyr radiograffi yn cael profiad ymarferol hanfodol

Datblygu cysylltiadau nes ag India Datblygu cysylltiadau nes ag India

27/11/2008

Y Brifysgol yn cynnal ymweliad Uchel Gomisiynydd India â Phrydain

2008