Skip to content
Skip to navigation menu

English

2010

Monmouth pupils Disgyblion o Drefynwy yn cael cip ar y Brifysgol

29/11/2010

Aeth myfyrwyr Lefel Uwch o Sir Fynwy o’r ystafell ddosbarth i’r labordy i gael blas ar brofiad myfyrwyr gwyddoniaeth yn y brifysgol.

Eye-catching exhibition Arddangosfa i ddal sylw

29/11/2010

Mae casgliad o wrthrychau hanesyddol y llygaid yn cael eu harddangos fel rhan o arddangosfa newydd i ddathlu pen-blwydd yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg.

Some of the World War One items uncovered at the roadshows Welsh War memories

29/11/2010

Memorabilia to feature in major new archive

Martin Udwin of Human Resources with the award Rhaglen datblygu arweinyddiaeth yn ennill gwobr

27/11/2010

Mae cefnogaeth y Brifysgol i ddatblygiad ymchwilwyr yn arweinyddion i'r dyfodol wedi ei chydnabod drwy wobr glodfawr gan Times Higher Education.

Students from the University Fruit & Veg Co-o Wythnos Cynaliadwyedd

26/11/2010

Cafodd Wythnos Cynaliadwyedd 2010 y Brifysgol ei chynnal o'r 8fed i'r 12fed o Dachwedd, gan adeiladu ar lwyddiant yr Wythnos Cynaliadwyedd gyntaf y llynedd.

Rt Hon Carwyn Jones AM Gwefan yn rhannu hanesion cleifion ynglŷn â chanser

26/11/2010

Mae cleifion Cymreig wedi cofnodi eu hanesion personol am ganser ar gyfer gwefan unigryw sydd â'r bwriad o helpu pobl sy'n poeni y gallent fod mewn perygl o etifeddu canser.

judge's gavel Canolfan Cymru Gyfan i helpu i bennu ffurf polisi Lansio Canolfan Trosedd a Chyfiawnder Cymdeithasol newydd sy'n cysylltu prifysgolion ar draws Cymru

26/11/2010

Mae Caerdydd wedi ymuno â chwe phrifysgol arall ar draws Cymru i ffurfio Canolfan Trosedd a Chyfiawnder Cymdeithasol Cymru.

Eluned Morgan and Dr Helen Coxhall Honorary Professor appointed Life Peer

26/11/2010

Eluned Morgan elevated to the House of Lords

Professor Chris Wood Gwneud arian a darganfod meddyginiaethau newydd

26/11/2010

Mae tri o enwau blaenllaw'r diwydiant fferyllol yn dod i Gaerdydd i rannu eu harbenigedd ym maes troi datblygiadau gwyddonol allweddol yn fentrau busnes llwyddiannus.

Analysing brain scans Rhaglen datblygu arweinyddiaeth yn ennill gwobr

23/11/2010

Mae tîm o Brifysgol Caerdydd wedi cymryd cam pwysig tuag at driniaeth newydd o bosibl ar gyfer pobl â Chlefyd Parkinson.

Tudalen 1 o 5

2010