Skip to content
Skip to navigation menu

English

2010

Is local best? Is local best?

12/02/2010

Does local food have a lower carbon footprint than non-local food? Measurement of greenhouse gas emissions from food supply chains suggests that this may not always be true, according to a guest speaker at the University.

Pint of beer Ni fyddai atal noddwyr alcohol yn cael ‘fawr o effaith’ ar yfed dan oed

11/02/2010

Ni fyddai gwahardd noddwyr alcohol yn cael fawr o effaith ei hun ar batrymau yfed ieuenctid, yn ôl gwaith ymchwil Dr Fiona Davies o Ysgol Fusnes Caerdydd.

Jamie Roberts playing for Wales Myfyriwr Meddygol wrth wraidd rygbi’r Chwe Gwlad

05/02/2010

Bydd myfyriwr meddygol o Brifysgol Caerdydd yn chwarae fel canolwr dros Gymru yn nhwrnamaint rygbi RBS y chwe gwlad.

Pregnant woman in silhouette Iselder yn ystod beichiogrwydd yn gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol arddegwyr

05/02/2010

Mae seicolegwyr o Ysgol Seicoleg Caerdydd bellach wedi cyhoeddi tystiolaeth newydd sy’n dangos bod plant o ardaloedd trefol y mae eu mamau’n dioddef o iselder yn ystod beichiogrwydd yn fwy tebygol na rhai eraill o ddangos ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan gynnwys ymddygiad treisgar, yn ddiweddarach mewn bywyd.

music notation Hitting the High Notes

04/02/2010

Spring performances by exciting new opera talent

Professor Wickramasinghe Evidence “steadily mounting” for cosmic life

03/02/2010

Professor Wickramasinghe calls for pronouncement on “our likely alien ancestry”

Ymchwil yn sbarduno busnes deillio newydd Ymchwil yn sbarduno busnes deillio newydd

02/02/2010

Mae dyluniadau offer llawfeddygol newydd sy’n ceisio gwella diogelwch ac effeithlonrwydd gweithdrefn lawfeddygol allweddol wedi sbarduno cwmni newydd yn deillio o’r Brifysgol.

Tudalen 2 o 2

2010