Skip to content
Skip to navigation menu

English

2010

Dadorchuddio mannau oeraf ein galaeth Dadorchuddio mannau oeraf ein galaeth

18/03/2010

Seryddwyr y brifysgol yn helpu datgelu cyfrinachau ein Galaeth

Young people paint a picture of health Young people paint a picture of health

17/03/2010

DECIPHer Picture of Health project showcased

Heriau’r newid yn yr hinsawdd Heriau’r newid yn yr hinsawdd

17/03/2010

Syr John Houghton yn cyflwyno darlith agoriadol C3W

Cyflawni uchelgais gydol oes Cyflawni uchelgais gydol oes

17/03/2010

Eileen, 88 oed, ymhlith enillwyr gwobrau Dysgu Gydol Oes

Ymweliad Cynaliadwy Ymweliad Cynaliadwy

16/03/2010

Ieuan Wyn Jones AC yn canmol ymchwil gynaliadwy’r Brifysgol

Sut gafodd yr eliffant ei drwnc? A sut gafodd pobl eu hymennydd? Sut gafodd yr eliffant ei drwnc? A sut gafodd pobl eu hymennydd?

15/03/2010

Darlith gyhoeddus wrth lansio Cangen Cymru o’r Gymdeithas Niwrowyddoniaeth

Delving inside the brain Delving inside the brain

12/03/2010

Wythnos Ymwybyddiaeth o’r Ymennydd y Brifysgol yn agor meddyliau i niwrowyddoniaeth

Aelodau o’r Cynulliad yn dysgu am brifysgolion mewn digwyddiad yn y Senedd Aelodau o’r Cynulliad yn dysgu am brifysgolion mewn digwyddiad yn y Senedd

12/03/2010

Prifysgolion Cymru’n arwain y ffordd wrth ymgysylltu’r cyhoedd fwyfwy ag ymchwil

Mapiau ‘gwrando’ newydd yn ysgogi sgwrsio Mapiau ‘gwrando’ newydd yn ysgogi sgwrsio

11/03/2010

Meddalwedd arloesol sydd wedi’i chynllunio i wella’r dylunio acwstig ar ofodau dan do.

Ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol Ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol

11/03/2010

Cymorth gan yr Athro Martin Innes i wella ymateb yr Heddlu i achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol

2010