Skip to content
Skip to navigation menu

English

2010

Tree in hands Caerdydd ymhlith y cyntaf i ymuno ag Un Blaned

28/05/2010

Gweinidog yn annog eraill i ddilyn esiampl y Brifysgol

Academic Line-up Bwrdd cynghori rhyngwladol ar gyfer y Biowyddora

27/05/2010

Detholiad o academyddion nodedig i helpu arwain yr Ysgol

Professor Sir Martin Evans Gŵyl y Gelli The Guardian 2010

26/05/2010

Academyddion o Gaerdydd yn ymuno â sêr o fyd llenyddiaeth, comedi a cherddoriaeth

Professor John Bligh Addysg feddygol sy’n addas i’r 21ain ganrif

24/05/2010

Cyfarwyddwr newydd i arwain cwricwlwm meddygol israddedig y Brifysgol

Left to right, Professor Paul Morgan, Gareth Griffiths, Lesley Griffiths and Professor Alan Clarke Ymweliad yn creu argraff dda ar y Gweinidog Gwyddoniaeth

22/05/2010

Lesley Griffiths yn astudio gwaith sy’n mynd i’r afael â chanser.

Leighton Andrews AM What exactly is the future for higher education in Wales?

21/05/2010

Education Minister uses lecture at University to discuss what the future holds for the sector in Wales

Professor Julie Williams Genynnau Alzheimer newydd wedi’u datgelu

21/05/2010

Cam pwysig ymlaen yn yr ymchwil i glefyd Alzheimer

Leukaemia centre Cydnabyddiaeth am ymchwil i lewcemia

20/05/2010

Elusen yn enwi Caerdydd yn Ganolfan Rhagoriaeth

Ysgoloriaethau yn ehangu mynediad i bynciau STEM Ysgoloriaethau yn ehangu mynediad i bynciau STEM

20/05/2010

Help llaw i ddarpar fyfyrwyr y Brifysgol

Mentrau Cynaliadwyedd yn ceisio rhoi hwb i berfformiad Mentrau Cynaliadwyedd yn ceisio rhoi hwb i berfformiad

20/05/2010

Y Brifysgol yn nodi ei llwyddiant wrth ddod yn fwy cynaliadwy

Tudalen 1 o 3

2010