Skip to content
Skip to navigation menu

English

2010

Carducci String Quartet Carducci String Quartet

25/01/2010

Opportunities to see the University’s Ensemble-in-Residence in performance

stack of newspapers Gwyddoniaeth yn y cyfryngau

23/01/2010

Mae adroddiad pwysig newydd am wyddoniaeth a’r cyfryngau wedi gwneud defnydd o ymchwil gan Brifysgol Caerdydd a ddarganfyddodd mewn rhai agweddau bod adrodd arbenigol ar newyddion gwyddonol yn y DU yn weddol iach. Fodd bynnag mae’r ymchwil hefyd yn rhybuddio am y bygythiad difrifol i ansawdd ac annibyniaeth adrodd gwyddonol o ganlyniad i’r argyfwng ehangach ym maes newyddiaduriaeth.

Bipolar Eductaion Programme logo Lansio BEPCymru

20/01/2010

Lansiwyd rhaglen addysgol a ddatblygwyd yn y Brifysgol ac y cafodd ei llunio i wella ansawdd bywyd pobl sy'n dioddef o anhwylder deubegwn ac ansawdd bywyd eu teuluoedd.

enny Willott MP is shown key brain imaging techniques with her fellow MP Roger Williams (left to right) by Dr David McGonigle and Dr Natalia Lawrence ASau ar Ymweliad Cymdeithas Frenhinol

19/01/2010

Bu'r aelodau seneddol Jenny Willott a Roger Williams yn ymweld â'r Brifysgol yn rhan o gynllun unigryw 'paru' a drefnir gan y Gymdeithas Frenhinol.

Professor Ole Petersen CBE FRS Awdurdod Byd-enwog i arwain Ysgol Biowyddorau

19/01/2010

Penodwyd gŵr sydd ymhlith y mwyaf blaenllaw ym maes ymchwil biofeddygol ryngwladol, yr Athro Ole Petersen CBE FRS, yn Gyfarwyddwr yr Ysgol Biowyddorau.

Fulbright Scholars Leading US scholars visit Cardiff

14/01/2010

University welcomes Fulbright scholars

Gwasanaethau Campws yn gweithio i gefnogi Prifysgol fwy cynaliadwy Gwasanaethau Campws yn gweithio i gefnogi Prifysgol fwy cynaliadwy

06/01/2010

Gyda mwy na 5,100 o fyfyrwyr yn byw yn Neuaddau Preswyl y Brifysgol, mae’r broses o reoli defnydd ynni a rheoli gwastraff myfyrwyr yn dasg enfawr.

Professor Sir Mansel Aylward Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2010

05/01/2010

Cafodd un o arbenigwyr pennaf y Brifysgol mewn ffactorau seicogymdeithasol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol sy’n dylanwadu ar iechyd a lles pobl ei urddo’n farchog yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd, ac mae ymhlith nifer o gydweithwyr yn y Brifysgol i dderbyn anrhydedd.

From Ark to Park From Ark to Park

04/01/2010

From Ark to Park: the threat of parasites in conservation

Tudalen 33 o 33

2010